Konkurs na pytanie do astronauty

czwartek, 05 października 2017 12:09

Międzyszkolny Konkurs

"Pytanie do Astronauty na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej"

I Organizator i cel konkursu

1. Organizatorem konkursu są trzy szkoły: Gimnazjum Publiczne w Buczku, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zelowie
i I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łasku wspólnie
z Sekcją Łączności Towarzystwa Sportu i Rekreacji "Jupiter" przy Elektrowni Bełchatów

regulamin konkursu - pdf           formularz konkursowy - rtf

 

 

 

2. Wszelkie dodatkowe pytania w sprawie konkursu można uzyskać pod nr tel. 0 43 677 40 24, osoba do kontaktu: Małgorzata Lipińska

3. Celem konkursu jest wybranie 15 pytań, które uczniowie będą zadawali astronautom znajdującym się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS podczas łączności wiosną 2018r. (termin wyznaczy NASA).

Cele szczegółowe:

* upowszechnienie wiedzy o Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS

* zachęcenie młodzieży do zdobywania wiedzy dotyczącej Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS

* rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku angielskim

*zachęcenie młodzieży i dorosłych technikami łączności radiowej (krótkofalarstwem)

*zdobywanie wiedzy w zakresie wpływy technologii kosmicznych na życie codzienne

 

II Adresaci konkursu i warunki uczestnictwa

4. Konkurs adresowany jest do uczniów wyżej wymienionych szkół oraz uczących się dzieci członków Sekcji Łączności Towarzystwa Sportu i Rekreacji "Jupiter" przy Elektrowni Bełchatów.

5. Każdy uczestnik konkursu może zaproponować jedno pytanie do astronauty związane z pobytem astronauty na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS

6. Należy unikać pytań zadanych podczas ostatnich kontaktów ARISS (dostępne w Internecie).

7. Zaleca się, aby pytania były możliwie krótkie i nie wymagały zbyt długich odpowiedzi ze strony astronauty.

8. Kryteria oceniania:

* poprawność merytoryczna, w szczególności pod względem powtórzeń pytań w innych łącznościach ARISS.

* poprawność stylistyczna i językowa

9. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie proponowanego pytania w języku angielskim pocztą elektroniczną, wypełniając formularz:

IMIĘ I NAZWISKO:          .................................................................................

ADRES E-MAIL:                 .................................................................................

TELEFON KONTAKTOWY: ................................................................................

KLASA:                                 ...................................................

NAZWA SZKOŁY:              .................................................................................

PROPONOWANE PYTANIE DO ASTRONAUTY: .................................................................................

........................................................................ .................................................................................

........................................................................ .................................................................................

 

W temacie listu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę szkoły do której uczęszcza,
np "Anna Nowak, Gimnazjum Publiczne w Buczku" i wysłać na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

10. Konkurs trwa od 04.10.2017 r. do 24.10.2017r. Po tym terminie zgłoszenia nie zostaną przyjęte.

11. Dostarczenie propozycji pytania konkursowego równoznaczne jest z akceptacją warunków konkursu
oraz wyrażeniem zgody na oświadczenie następującej treści:

 

"Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu moich danych osobowych w celach związanych z organizacją konkursu dla młodzieży szkolnej. Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawianie. W odpowiedzi na regulamin konkurs, udzielam zgody na nieodpłatne publikowanie mojej propozycji pytania do astronauty w mediach społecznościowych w ramach Kontaktu ARISS.

III Ocenianie/ Wybór pytań konkursowych i komisja konkursowa

12. Propozycje pytań do astronauty na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS zostaną ocenione przez komisję powołaną przez organizatora konkursu. W skład komisji wejdą               m. in. pracownicy Gimnazjum Publicznego w Buczku, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zelowie i I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łasku wspólnie z wybranymi członkami Sekcji Łączności Towarzystwa Sportu i Rekreacji "Jupiter" oraz Mentor ARISS Europe.

Wybrane propozycje pytań zostaną umieszczone na stronie internetowej Gimnazjum Publicznego w Buczku oraz innych stronach organizatorów.

13. Komisja konkursowa kontroluje prawidłowość przebiegu konkursu oraz dokona oceny propozycji pytań
z regulaminem konkursu.

IV Rozstrzygnięcie konkursu i nagroda

14. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do 14.11.2017 r.

15. Laureaci konkursu zostaną uhonorowani okolicznościowymi dyplomami i upominkami, które zostaną wręczone w dniu przeprowadzania łączności.

V Postanowienia końcowe

16. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania pytań przygotowanych w ramach konkursu w celach opisanych w niniejszym regulaminie bez uiszczania honorarium za prawa autorskie, a także możliwość wnoszenia korekt merytorycznych.

17. Formy ogłoszenia konkursu - zamieszczenie informacji i regulaminu konkursu na stronach internetowych wydarzenia „ARISS – Buczek-Zelów-Łask”, Gimnazjum Publicznego w Buczku, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zelowie i I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łasku, a także zamieszczenie informacji na plakatach lub przekazanie informacji w szkołach za pośrednictwem nauczycieli.

 

Wszelkie przedruki lub kopiowanie treści wymaga zgody Organizatora.

Pytania do astronauty-już zadane.docx

 
free pokerfree poker

najnowsza galeria

Co oferuje I LO? - kliknij

Panteon LO

Damian M. - kliknij!

LICZNIK ODWIEDZIN

Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej/e-mailowej zgody właścicieli serwisu jest zabronione..