Konkurs na pytanie do astronauty

czwartek, 05 października 2017 12:09

Midzyszkolny Konkurs

"Pytanie do Astronauty na Midzynarodowej Stacji Kosmicznej"

I Organizator i cel konkursu

1. Organizatorem konkursu s trzy szkoy: Gimnazjum Publiczne w Buczku, Zesp Szk Oglnoksztaccych w Zelowie
i I Liceum Oglnoksztacce im. Tadeusza Kociuszki w asku wsplnie
z Sekcj cznoci Towarzystwa Sportu i Rekreacji "Jupiter" przy Elektrowni Bechatw

regulamin konkursu - pdf formularz konkursowy - rtf

2. Wszelkie dodatkowe pytania w sprawie konkursu mona uzyska pod nr tel. 0 43 677 40 24, osoba do kontaktu: Magorzata Lipiska

3. Celem konkursu jest wybranie 15 pyta, ktre uczniowie bd zadawali astronautom znajdujcym si na Midzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS podczas cznoci wiosn 2018r. (termin wyznaczy NASA).

Cele szczegowe:

* upowszechnienie wiedzy o Midzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS

* zachcenie modziey do zdobywania wiedzy dotyczcej Midzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS

* rozwijanie umiejtnoci komunikowania si w jzyku angielskim

*zachcenie modziey i dorosych technikami cznoci radiowej (krtkofalarstwem)

*zdobywanie wiedzy w zakresie wpywy technologii kosmicznych na ycie codzienne

II Adresaci konkursu i warunki uczestnictwa

4. Konkurs adresowany jest do uczniw wyej wymienionych szk oraz uczcych si dzieci czonkw Sekcji cznoci Towarzystwa Sportu i Rekreacji "Jupiter" przy Elektrowni Bechatw.

5. Kady uczestnik konkursu moe zaproponowa jedno pytanie do astronauty zwizane z pobytem astronauty na Midzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS

6. Naley unika pyta zadanych podczas ostatnich kontaktw ARISS (dostpne w Internecie).

7. Zaleca si, aby pytania byy moliwie krtkie i nie wymagay zbyt dugich odpowiedzi ze strony astronauty.

8. Kryteria oceniania:

* poprawno merytoryczna, w szczeglnoci pod wzgldem powtrze pyta w innych cznociach ARISS.

* poprawno stylistyczna i jzykowa

9. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesanie proponowanego pytania w jzyku angielskim poczt elektroniczn, wypeniajc formularz:

IMI I NAZWISKO: .................................................................................

ADRES E-MAIL: .................................................................................

TELEFON KONTAKTOWY: ................................................................................

KLASA: ...................................................

NAZWA SZKOY: .................................................................................

PROPONOWANE PYTANIE DO ASTRONAUTY: .................................................................................

........................................................................ .................................................................................

........................................................................ .................................................................................

W temacie listu naley poda imi i nazwisko uczestnika oraz nazw szkoy do ktrej uczszcza,
np "Anna Nowak, Gimnazjum Publiczne w Buczku" i wysa na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

10. Konkurs trwa od 04.10.2017 r. do 24.10.2017r. Po tym terminie zgoszenia nie zostan przyjte.

11. Dostarczenie propozycji pytania konkursowego rwnoznaczne jest z akceptacj warunkw konkursu
oraz wyraeniem zgody na owiadczenie nastpujcej treci:

"Owiadczam, e wyraam zgod na przetwarzanie przez organizatora konkursu moich danych osobowych w celach zwizanych z organizacj konkursu dla modziey szkolnej. Zostaem poinformowany o prawie dostpu do treci moich danych oraz ich poprawianie. W odpowiedzi na regulamin konkurs, udzielam zgody na nieodpatne publikowanie mojej propozycji pytania do astronauty w mediach spoecznociowych w ramach Kontaktu ARISS.

III Ocenianie/ Wybr pyta konkursowych i komisja konkursowa

12. Propozycje pyta do astronauty na Midzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS zostan ocenione przez komisj powoan przez organizatora konkursu. W skad komisji wejd m. in. pracownicy Gimnazjum Publicznego w Buczku, Zespou Szk Oglnoksztaccych w Zelowie i I Liceum Oglnoksztaccego im. Tadeusza Kociuszki w asku wsplnie z wybranymi czonkami Sekcji cznoci Towarzystwa Sportu i Rekreacji "Jupiter" oraz Mentor ARISS Europe.

Wybrane propozycje pyta zostan umieszczone na stronie internetowej Gimnazjum Publicznego w Buczku oraz innych stronach organizatorw.

13. Komisja konkursowa kontroluje prawidowo przebiegu konkursu oraz dokona oceny propozycji pyta
z regulaminem konkursu.

IV Rozstrzygnicie konkursu i nagroda

14. Rozstrzygnicie konkursu nastpi nie pniej ni do 14.11.2017 r.

15. Laureaci konkursu zostan uhonorowani okolicznociowymi dyplomami i upominkami, ktre zostan wrczone w dniu przeprowadzania cznoci.

V Postanowienia kocowe

16. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania pyta przygotowanych w ramach konkursu w celach opisanych w niniejszym regulaminie bez uiszczania honorarium za prawa autorskie, a take moliwo wnoszenia korekt merytorycznych.

17. Formy ogoszenia konkursu - zamieszczenie informacji i regulaminu konkursu na stronach internetowych wydarzenia ?ARISS ? Buczek-Zelw-ask?, Gimnazjum Publicznego w Buczku, Zespou Szk Oglnoksztaccych w Zelowie i I Liceum Oglnoksztaccego im. Tadeusza Kociuszki w asku, a take zamieszczenie informacji na plakatach lub przekazanie informacji w szkoach za porednictwem nauczycieli.

Wszelkie przedruki lub kopiowanie treci wymaga zgody Organizatora.

Pytania do astronauty-ju zadane.docx

 
free pokerfree poker

najnowsza galeria

Co oferuje I LO? - kliknij

Panteon LO

Damian M. - kliknij!

LICZNIK ODWIEDZIN

Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej/e-mailowej zgody właścicieli serwisu jest zabronione..