Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Nazwa: I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łasku

Adres: ul. A. Mickiewicza 1, 98-100 Łask

Kontakt: e-mail: sekretariat@1lo-lask.pl

 1. WSPÓŁADMINISTRATOR

Nie dotyczy

 1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Imię i nazwisko: Sebastian Łabowski

Kontakt: inspektor@bezpieczne-dane.eu

 1. CEL PRZETWARZANIA
  Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych
 2. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA
  Przesłanka RODO: art. 6 pkt lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO.
  Podstawa prawna: przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych
 3. ODBIORCY DANYCH
  Nazwa podmiotu i charakter współpracy: uprawniony podmiot obsługi informatycznej dostarczający na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, organ prowadzący, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa
 4. OKRES PRZECHOWYWANIA
  Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia przez dziecko edukacji a następnie przez okres wynikający z przepisów obowiązującego prawa.
 5. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
 • dostępu do danych
 • do żądania sprostowania danych
 • do żądania usunięcia danych osobowych
 • do żądania ograniczenia przetwarzania
 • do złożenia skargi od organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

 1. TRANSFER DO PAŃSTW SPOZA EOG I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej

 2. INFORMACJA
  Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu, jakim jest działalność dydaktyczno-opiekuńcza.
 3. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
  Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
Data dodania: 2021-03-20 10:16:48
Data edycji: 2022-05-19 21:04:04
Ilość wyświetleń: 1850

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej