Panteon I LO

środa, 18 maja 2016 12:09

strona w trakcie aktualizacji danych


Prof. dr hab. Zbigniew Kos


jest profesorem w Centrum Bada Kosmicznych PAN w Warszawie. Wsptworzy ten instytut i zwizany jest z nim od 1977r, penic funkcj
Dyrektora Centrum Bada Kosmicznych

PAN przez 16 lat (do marca 2006). Ukoczy studia na Wydziale Fizyki i Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego w 1967r (mgr fizyki),otrzyma doktorat nauk fizycznych w1973r a habilitacj w naukach przyrodniczych w 1989r od Rady Naukowej Instytutu Geofizyki PAN.

Tytu profesora nauk fizycznych otrzyma w 1997r

Uprzywilejowany przedmiot i obszar jego bada to zagadnienia elektrodynamiki jonosfery ,fal plazmowych i eksperymentw satelitarnych w plazmie kosmicznej oraz zastosowa technologii kosmicznych. Uczestniczy jako wspbadacz w 8 eksperymentach rakietowych i satelitarnych w ramach Interkosmos , NASA i projektach Unii Europejskiej a w szczeglnoci w projekcie ASTRO+ ? Advanced Space Technology to Support Security Operations ?

Autor i wspautor wielu publikacji w recenzowanych midzynarodowych czasopismach oraz prezentowanych na midzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych. Czonek wielu profesjonalnych Rad i Komitetw w tym: Komitetu Bada Kosmicznych i Satelitarnych PAN (od 1981),Przedstawiciel Midzynarodowej Unii Nauk Radiowych w COSPAR(od 1998); czonek Midzynarodowej Akademii Astronautycznej ( od 2003).Przewodniczy Midzyresortowemu Zespoowi Konsultacyjno-Doradczemu ds. Przestrzeni Kosmicznej przy Prezesie Rady Ministrw RP (2000-2005);by czonkiem Rady Naukowej International Space Science Institute, Bern (2003-2006); i czonkiem Komitetu Doradczego HayGroup Polska ( 2006-2009). Przewodniczy Radzie Naukowej Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy (2008-2011).Szef Doradcw Parlamentarnego Zespou ds. Przestrzeni Kosmicznej (od 2006).Przewodniczcy Rady Naukowej Centrum Badan Kosmicznych PAN (od 2011),Czonek Grupy Doradczej Programu SSA w ESA(od 2013),Ekspert ds. Polityki Kosmicznej Ministerstwa Gospodarki (od 2009)


rdo:http://www.polskawkosmosie.org/o-konferencji/prelegenci/59-prof-zbigniew-klos


Prof. Marian Cielarczyk


kierownik Zakadu Kultury Bezpieczestwa i Metodologii w Instytucie Nauk Spoecznych i Bezpieczestwa
Wydziau Humanistycznego UPH w Siedlcach


Prof.Wiesaw Przybylski


Prof. dr hab. in. n. rolniczych


Prof. dr hab. Marek Koter


Prof. dr hab. Marek Koter Wydzia Nauk Geograficznych Uniwersytetu dzkiego

rdo: http://www.uni.lodz.pl


Prof. Jan Bcki

Profesor wCentrum Bada Kosmicznych PAN


Prof. Bogumi aszkiewicz

polski chemik, naukowiec, profesor nauk technicznych, wykadowca akademicki, autor licznych publikacji i patentw. Czonek towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Chemicznego, International Textile Institute, Union of Pure and Applied Chemistry. Czonek Rad Naukowych Instytutu Wkien Naturalnych w Poznaniu oraz Instytutu Technik i Technologii Dziewiarskich w odzi.

rdo: https://pl.wikipedia.org


Prof. Kazimierz Badziak

polski historyk, profesor nauk humanistycznych, zwizany z Instytutem Historii Uniwersytetu dzkiego.

Ukoczy studia historyczne na Uniwersytecie dzkim w 1969 r. Doktorat obroni w 1977, a habilitacj w 1991. Tytu naukowy profesora uzyska w 2004. Specjalizuje si w historii najnowszej Polski.
Peni funkcj kierownika Katedry Historii Polski Najnowszej w Instytucie Historii Uniwersytetu dzkiego.W 2008 otrzyma nagrod ?Za zasugi dla miasta odzi?.


Prof. Emilia Andrzejewska-Golec
Tomasz Walkiewicz

podrnik


Bartosz Maniecki

Jest uczniem I Liceum Oglnoksztaccym im. Tadeusza Kociuszki w asku.
Jednoczenie uczy si w klasie II stopnia Pastwowej Szkoy Muzycznej w Zduskiej Woli pod kierunkiem pani Ewy Wlazo.
Jest laureatem 47 konkursw oglnopolskichi midzynarodowych.
Wstpi dwukrotnie z Dziecic Orkiestr regionu dzkiego w Filharmonii dzkiej pod batut pani Barbary Sobolczyk.

Zaj trzecie miejsce na V Oglnopolskim Konkursie Pianistycznym im. Karola Nicze w Pabianicach. Wykona Preludium i fug e-moll Jana Sebastiana Bacha, Etiud f-moll op.25 nr 2 Fryderyka Chopina, oraz ?Danse Vive? Stefana Kisielewskiego.


Iga Gabryjczyk

Byam uczennic klasy IIIB o profilu matematyczno-informatyczno-fizycznym.

Moj pasj jest taniec. Od ponad 10 lat tacz taniec wspczesny w zespole ?Wena?.
Zajcia s organizowane przez aski Dom Kultury i prowadzone przez choreograf Joann Juwin.
Wystpujemy na imprezach typu Jarmark aski czy WOP. Kilka razy w roku bierzemy udzia w konkursach tanecznych w caym wojewdztwie.
Wielokrotnie udao nam si zdoby wyrnienie, kilka lat temu zajymy II miejsce na zawodach w Gownie.


Taniec ju na zawsze bdzie czci mojego ycia.

https://www.facebook.com/iga.gabryjaczyk


Dominik Tracz

Ukoczyem I Liceum Oglnoksztaccego w asku.

Do moich zainteresowa naley, przede wszystkim, rysowanie i szkicowanie.
Wielk rado sprawia mi fotografia i czytanie ksiek. Szczeglnie czsto sigam po proz Stephena Kinga i Grahama Mastertona.
Dodatkowo udzielaem si w grupie teatralnej ?Pospolite Ruszenie? i w wielu innych imprezach opierajcych si na wystpach scenicznych.


Rafa Jutrznia


Jestem zwariowanym i pozytywnie zakrconym chopakiem, ktremu umiech z twarzy nie schodzi!

Moj pasj jest aktorstwo - w lokalnych teatrach gram od najmodszych lat.
Pojawiem si take w telewizji, gdzie zagraem w jednym z odcinkw programu "Malanowski & partnerzy".
Jestem mionikiem kultury skandynawskiej, jzyka angielskiego i ludzi.
Interesuj si rwnie histori, polityk, a sensem mojego ycia jest muzyka, ktra towarzyszy mi przez wikszo dnia.


Aleksandra Nieaczna


Przez jaki czas chodziam do szkoy muzycznej, przez 3 lata uczyam si gra na gitarze i dwa lata chodziam na lekcje piewu.
Moj pasj jest muzyka, piewanie. Braam udzia w grupie teatralnej ?Pospolite Ruszenie?, piewaam na Koncercie Charytatywnym dla Damiana,
kilka razy wystpowaam w askim Domu Kultury.


Micha Byczyski

W roku szkolnym 2015/2016 otrzyma stypendium Prezesa Rady Ministrw.
Uczestniczy w wielu olimpiadach, konkursach przedmiotowych, natomiast w roku szkolnym 2014/2015, uzyska najwysz redni ocen w szkole.
W wolnym czasie rozwija swoje pasje i zainteresowania w zakresie muzyki oraz literatury.
Z wyrnieniem ukoczy szko muzyczn w klasie fortepianu oraz gitary klasycznej, potrafi gra rwnie na flecie i akordeonie.
Dziaa w grupie teatralnej ?Pospolite Ruszenie? przy askim Domu Kultury.

kierownik Zakadu Kultury Bezpieczestwa i Metodologii w Instytucie Nauk Spoecznych i Bezpieczestwa Wydziau Humanistycznego UPH w Siedlcach
 
free pokerfree poker

najnowsza galeria

Co oferuje I LO? - kliknij

Panteon LO

Damian M. - kliknij!

LICZNIK ODWIEDZIN

Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej/e-mailowej zgody właścicieli serwisu jest zabronione..