Wspomnienie o Stanisławie Górnym, długoletnim dyrektorze naszego liceum

Pamięci Stanisława Górnego, dyrektora naszej szkoły w latach 1967-1973;

9 sierpnia odszedł od nas na zawsze Stanisław Górny, długoletni nauczyciel i dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Łasku, człowiek od prawie 60 lat zakorzeniony w naszej lokalnej społeczności, kształtujący w wielu wymiarach oblicze naszego miasta. Wszyscy zebrani dziś /12.08.2017r./ w tej prastarej łaskiej świątyni jesteśmy głęboko poruszeni tym smutnym faktem. Jakże trudno mówić o Nim w czasie przeszłym dokonanym, jak trudno pogodzić się z Jego brakiem. Nie sposób w krótkim wspomnieniu ogarnąć  całego bogatego dorobku Jego życia.  Jednak trzeba koniecznie  powiedzieć to, co najistotniejsze,  przypomnieć Jego zasługi dla naszej małej ojczyzny.

Stanisław Górny urodził się 11 listopada 1928 roku, dokładnie 10 lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w Rudnikach koło Zawiercia. W 1949 roku ukończył Liceum Pedagogiczne w Piotrkowie Trybunalskim i został skierowany do  pracy w Szkole Podstawowej w Suchcicach, gdzie dał się poznać jako organizator drużyn ZHP. Jego zaangażowanie w działalność harcerską zostało szybko docenione i w 1951 roku otrzymał stanowisko nauczyciela w Liceum Pedagogicznym w Łowiczu. Przygotowywał tam przyszłych nauczycieli do pełnienia funkcji instruktorskich w harcerstwie. Po ukończeniu studiów magisterskich na Wydziale Geografii Uniwersytetu Łódzkiego w 1960 roku objął funkcję dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Łasku, którą sprawował przez 13 lat. Następnie powołano go  na stanowisko powiatowego inspektora oświaty  w Łasku,  a z chwilą utworzenia województwa sieradzkiego został wizytatorem  Kuratorium Oświaty.  W 1986 roku przeszedł na zasłużoną emeryturę, ale nadal  działał jako społecznik (m.in. przewodniczył Komisji Oświaty Rady Miejskiej, był aktywny w lokalnych strukturach Związku Nauczycielstwa Polskiego).

Będąc dyrektorem łaskiego liceum, podjął się trudu budowy nowej siedziby szkoły, która została oddana do użytku już w styczniu 1964 roku. Wspominając tamten czas, podkreślał wielką ofiarność  zarówno  rodziców jak i nauczycieli,  bez których to dzieło nie byłoby możliwe.  Dbał przy tym o wysoki poziom dydaktyczny prowadzonych zajęć, o jak najlepsze przygotowanie młodzieży do studiów (o czym mogą zaświadczyć obecni tutaj dziś wdzięczni  Mu absolwenci). Nawet  wakacje poświęcał swoim wychowankom, organizując coroczne letnie obozy wędrowne, które stanowiły okazję do poznania piękna naszej Ojczyzny oraz nawiązywania bliższych, przyjacielskich kontaktów.  Mimo przejścia na inne stanowiska, a później emeryturę, nieustannie podtrzymywał więź ze szkołą, chętnie służył radą i pomocą, interesował się niemal do końca swych ziemskich dni jej życiem. Cieszył się sukcesami absolwentów, nigdy nie odmawiał uczestnictwa w  ich spotkaniach po latach. Był niezmiernie szczęśliwy, mogąc wziąć udział w obchodach  jubileuszu 100-lecia placówki. Dał temu wyraz w swoim wspomnieniu  opublikowanym w jubileuszowym wydawnictwie: Cieszę się, że mogłem  dodać małą cegiełkę do tej wielkiej „budowli”, jaką jest nasza wspólna Jubilatka. Tak, rzeczywiście zostawił  tu wcale niemałą cząstkę siebie.
Był nauczycielem w pełnym tego słowa znaczeniu, uczył całą swoją postawą życiową: sumiennością, odpowiedzialnością, życzliwością, umiarem, łagodnością. Takim był też jako mąż, ojciec i dziadek.  Po prostu dobrym człowiekiem. Ostatnie lata nie oszczędziły Mu cierpienia, które przyjmował z godnością, mimo że do końca nie mógł się pogodzić ze śmiercią żony.
I takim  Go zapamiętamy. Jesteśmy Mu wdzięczni za to, że był wśród nas, że był z nami.

Druhu Stanisławie, drogi Kolego, Panie Dyrektorze!  Żegnając Cię dzisiaj, chcemy ufać, że przecież nie na zawsze, że  gdzieś tam w Nowym Świecie będziemy mogli  powiedzieć Ci  wszystko,  także      i to, czego nie da się wyrazić  teraz słowem. Odpoczywaj w pokoju wiecznym!

 

Feliks Dębkowski 

Od lat jesteśmy wśród 50 najlepszych liceów

w województwie łódzkim w Rankingu

Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektyw

- w tym roku pozycja 35 !!!

Więcej…
 
Uroczyste Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

23 czerwca pożegnaliśmy kolejny 2016/2017 rok szkolny.

Swoją obecnością zaszczycili nas:

Pan Piotr Polak- poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
Pan Marek Krawczyk- wicestarosta Powiatu Łaskiego,
Pani Małgorzata Mysur -naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Promocji i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatu Łaskiego.

Nasi uczniowie osiągnęli imponujące wyniki w nauce ze średnią ocen  powyżej 4.50 a 42 z nich uzyskało promocję z  wyróżnieniem.

Poza osiągnięciami w nauce nasi uczniowie otrzymali również dyplomy i nagrody rzeczowe za udział i zajęcie kluczowych miejsc w różnego rodzaju konkursach,
olimpiadach oraz zawodach sportowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i krajowym.

Na koniec został zaprezentowany spektakl wyreżyserowany przez uczniów Izę Liwińską i Rafała Jutrznię.

Po wytężonej pracy nadszedł czas na zasłużony odpoczynek.
Wszystkim, którzy są  bądź będą od nowego roku szkolnego związani z naszą szkołą życzymy udanego, spokojnego a przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku i spotkania             z nową energią już za dwa miesiące Uśmiech

 

- galeria zdjęć - 
Super Klasa 2017

21.06. 2017 roku przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego podsumowali Konkurs o tytuł  „Super Klasy”.

W konkursie kolejne miejsca zajęły:

  • klasa Ib- 991 punktów
  • klasa Id – 685 punktów
  • klasa IIa – 482 punkty
  • klasa Ic – 445 punktów
  • klasa Ia -  299 punktów
  • klasa IIc – 215 punktów


Więcej…
 
Kolejny sukces naszej szkoły!!!

Uczniowie z naszego liceum prawdopodobnie będą rozmawiać z astronautą na Międzynarodowej Stacji Kosmicznei -ISS.
I Liceum Ogólnokształcące w Łasku, Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznym w Buczku, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zelowie oraz Sekcja Łączności SP7KYL Towarzystwa Sportu i Rekreacji "Jupiter" przy Elektrowni Bełchatów, jako jeden zespół zostały zakwalifikowane do udziału w programie ARISS ! 
Spośród 52 wnioskujących, nasz wniosek  jest jednym z ośmiu zakwalifikowanych w Europie.

Uczniowie ww. szkół w okresie od lutego do czerwca 2018r.  nawiążą  bezpośrednią łączność radiową z Międzynarodową Stacją Kosmiczną (ISS) - zadadzą około 15 pytań.

Łączność będzie nawiązana w ramach ARISS, do której namówił nauczycieli z ww szkół i koordynuje całość wydarzenia - Krzysztof Pokorski SQ7IQA - kierownik Sekcji Łączności TSiR "Jupiter" przy Elektrowni Bełchatów.
Sprzęt do przeprowadzenia łączności będzie zainstalowany na dachu Gimnazjum w Buczku ze względu na małe zakłócenia radiowe oraz dobre warunki terenowe (duży zasięg odbioru ponad horyzontem).

Wszelkie przedruki niniejszej informacji prosimy uzgadniać z nami lub kopiować w 100%.
Prosimy o uzgadnianie tytułów i treści artykułów, ponieważ w/w zespół jest zobowiązany prawnie do przestrzegania zasad Public Relations za pośrednictwem ARISS z agencjami kosmicznymi.

Więcej…
 
Dzień Sportu i Szkolny konkurs I pomocy

21-06-2017r. w naszej szkole odbył się Dzień Sportu oraz Szkolny konkurs udzielania I pomocy
w sytuacjach zagrażających życiu.

Konkurs i scenki zostały przygotowane i odegrane przez uczennice klas pierwszych: Aleksandrę Papugę, Magdalenę Pikorską oraz Paulinę Gajdę.

Do nauki oraz do przeprowadzenia konkursu wykorzystano m.in. sprzęt otrzymany z PZU. :-)

I miejsca ex aequo zajęły zespoły z klas Ib i Ic.

- galeria zdjęć -

 


 
Muzeum Historii Łasku

Dziś grupa naszych Licealistów pod opieką Pana mgr Macieja Szulca kompleksowo zwiedziła Muzeum Historii Łasku
i wzięła udział w lekcji muzealnej o historii miasta.

Zachęcamy do odwiedzenia również strony internetowej muzeum: http://www.muzeum.lask.pl/

- galeria zdjęć -


 
I KONKURS TŁUMACZENIOWY

I KONKURS TŁUMACZENIOWY ROZSTRZYGNIĘTY!
Zwyciężczynią została ZOFIA ŁAKOMY, uczennica klasy II C
(opiekun - Pani mgr Anna Gruszczyńska-Kowalczyk - nauczyciel języka angielskiego)
Przypominamy, iż Konkurs polegał na dokonaniu przekładu tekstu literackiego - opowiadania Antoniego Libery pt. „Gdynia - Dworzec Morski” (2009) na jeden z języków obcych: angielski, hiszpański, niemiecki. ZOFIA ŁAKOMY przetłumaczyła tekst na język angielski, z którym możecie zapoznać się poniżej /pisownia oryginalna zachowana/.
Gratulujemy! 
Organizatorem konkursu był Pan mgr Maciej Szulc.


-----------------------------------------------------------------
Antoni Libera "Gdynia - Dworzec Morski" ( 2009)

I have started visiting Tricity - as many Polish people have- on summer vacation.

 

Więcej…
 
wspólna historia Polski i Węgier

Od 14 czerwca w sali nr 5 naszego Liceum można zapoznać się ze stałą wystawą poświęconej wspólnej historii Polski i Węgier
przygotowaną przez Pana mgr Macieja Szulca. Zapraszamy nie tylko pasjonatów historii.

Współpraca:
Ambasada Węgier w Warszawie, Ambasada RP w Budapeszcie,
Honorowy Konsulat Generalny Węgier w Łodzi,
Węgierski Instytut Kultury im. Bálinta Balassiego w Warszawie.

- galeria -


 
Potyczki matematyczne

Dnia 6 czerwca 2017r. w Kleszczowie odbyły się " Potyczki matematyczne" na poziomie ponadgimnazjalnym.
Nasze Liceum reprezentowało 11 osób.
W kategorii klas pierwszych wygrał uczeń klasy Ib Dominik Kędzierski.
W kategorii klas drugich uczennica klasy IIe Wiktoria Cholerzyńska zajęła drugie miejsce .

Pozostali uczniowie uplasowali się blisko podium. Wszystkim gratulujemy! 
turniej siatkówki plażowej

MAMY KOMPLET!!!!!

5 czerwca 2017r. reprezentacja dziewcząt I LO w Łasku wygrała turniej siatkówki plażowej szkół ponadgimnazjalnych.

uzyskały awans do półfinału wojewódzkiego w siatkówce plażowej dziewcząt.

7 czerwca 2017r. chłopcy z I LO w Łasku wygrali turniej siatkówki plażowej szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Łaskiego.

MISTRZYNIE POWIATU ŁASKIEGO - Olga Szkudlarek i Sylwia Janicka

MISTRZOWIE POWIATU ŁASKIEGO - Marcin Kwiatek i Wojciech Włodarczyk

Zwycięskie duety zagrają w Wieluniu 14.06.2017r.

Gratulacje i powodzenia!!!!!

- galeria -

 


 

 


Strona 1 z 27
free pokerfree poker

Co oferuje I LO? - kliknij

najnowsza galeria

Panteon LO

Damian M. - kliknij!

LICZNIK ODWIEDZIN