Rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego

Uroczyste rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego 2016/2017 odbędzie się

01.09.2016 r. (czwartek) o godzinie 9.00 dla wszystkich uczniów I LO.

Serdecznie zapraszamy !!!!

 
EGZAMINY POPRAWKOWE

Maturalny egzamin poprawkowy

23 sierpnia 2016 r. – godz. 8.45 w szkole – sala nr 11.

(zabierzcie ze sobą dowód osobisty oraz przybory na egzamin: linijka, cyrkiel, kalkulator prosty, czarno piszący długopis lub pióro)

Szkolne egzaminy poprawkowe

26 sierpnia 2016 r. (piątek) godz. 9.00 – matematyka (sala nr 13)

29 sierpnia 2016 r. (poniedziałek) godz. 9.00 – chemia (sal nr 25) i biologia (sala nr 27)

Przypominam, że egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej. Kto na koniec roku szkolnego nie odebrał zagadnień na egzamin proszę o ich odbiór w sekretariacie szkoły.

Egzamin klasyfikacyjny

29 sierpnia 2016 r.(poniedziałek) godz. 9.00 – wychowanie fizyczne (sala gimnastyczna).

 
WYPRAWKA SZKOLNA 2016/2017

WYPRAWKA SZKOLNA  2016/2017

Informacja w sprawie Rządowego Programu pomocy uczniom w 2016 r.

„Wyprawka szkolna”

(na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – Dz. U. poz. 1045 )

W 2016 roku pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w roku szkolnym 2016/2017, obejmuje się uczniów:

  • słabowidzących,
  • niesłyszących,
  • słabosłyszących,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
    z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,

- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.).

Więcej…
 
MATURA 2016

Gratulujemy naszym maturzystom świetnych wyników egzaminu maturalnego.

Osiągnęliście najwyższe wyniki z poziomu podstawowego:

- j.polski – 68% ( w liceach woj.łódzkiego 61%, w kraju 62%),

- j.angielski- 78,8% (w liceach woj.łódzkiego oraz w kraju 77%),

- matematyka – 73,9% (w liceach woj.łódzkiego 62%, w kraju 61%)

i rozszerzonego:

- matematyka – 58,4% (w liceach woj.łódzkiego 41%, w kraju 40%),

- chemia – 42,8% (w liceach woj.łódzkiego 40%, w kraju 41%),

- historia – 54% (w liceach woj.łódzkiego 46%, w kraju 45%),

- j.angielski – 61,8% (w liceach woj.łódzkiego i w kraju 61%).


Zdawalność w naszej szkole to 97%. 
Koniec roku 2015/16


W dniu 24 czerwca pożegnaliśmy stary 2015/2016 rok szkolny.

Nasi uczniowie osiągnęli imponujące wyniki w nauce z średnią ocen w znacznej większości klas powyżej 4.00 a 28 z nich uzyskało świadectwa wyróżnione tzw. czerwonym paskiem.

Poza osiągnięciami w nauce nasi uczniowie otrzymali również dyplomy i nagrody rzeczowe za udział i zajęcie kluczowych miejsc w różnego rodzaju konkursach, olimpiadach oraz zawodach sportowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i krajowym.

Po wytężonej pracy nadszedł czas na zasłużony odpoczynek.

Wszystkim, którzy są, bądź będą od nowego roku szkolnego związani z naszą szkołą życzymy udanego, spokojnego a przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku i spotkania z nową energią już za dwa miesiące Uśmiech

 

-- więcej zdjęć na FB LO -

 


 
Wieczna młodość stuletniego liceum

11 czerwca 2016r. nastąpiła długo oczekiwana chwila, poprzedzona szeregiem przygotowań

- uroczyste obchody jubileuszu stulecia Gimnazjum i Liceum w Łasku


 

relacje foto i video: (materiały będą sukcesywnie dodawane)

100 lat LO na zdjęciach

1 galeria foto - obchody 100 lat LO

2 galeria foto - obchody 100 lat LO

3 galeria foto - obchody 100 lat LO

video 1 - Kolegiata Łaska video 2 - Powitanie video 3 - Sztandar i tablica

 

materiał laskonline.pl materiał mojlask.pl

 

Jak nakazuje dobry obyczaj, pamiętano o tych, którzy zasłużyli się dla szkoły,
tworzyli jej historię - w przededniu uroczystości złożono kwiaty na grobach nauczycieli.

 

W sobotnie przedpołudnie odprawiona została Msza Święta w Łaskiej Kolegiacie, podczas której został poświęcony nowy sztandar Liceum ufundowany z inicjatywy absolwentów. Chrzestnymi sztandaru byli: Anita Wawrzyniak i Sławomir Gabryjączyk.

 

Więcej...
 

 

Od lat jesteśmy wśród 50 najlepszych liceów

w województwie łódzkim w Rankingu

Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektyw

*** nasi najlepsi ***
 
Sportowcy z ILO w Łasku znowu najlepsi!

17 czerwca w Starostwie Powiatowym w Łasku odbyło się podsumowanie rywalizacji sportowej szkół
w roku szkolnym 2015/2016.

W rywalizacji szkół ponadgimnazjalnych w ramach Licealiady 2015/2016, szkoły zajęły miejsca:

I miejsce I LO w Łasku - pkt.677

Więcej…
 

Klasa humanistyczno - prawna - Klasa Ia

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język polski, historia, geografia.

W klasie planowana jest innowacja ekonomiczno - prawna: w klasie drugiej w ramach przedmiotu ekonomia w praktyce wprowadzone zostaną elementy makro i mikroekonomii oraz jako osobny przedmiot elementy prawa . Mamy podpisane porozumienia z Instytutem Historii UŁ, Wydziałem Socjologiczno - Ekonomicznym UŁ  oraz Wydziałem Studiów Międzynarodowych w Łodzi, w ramach których odbywają wyjazdy na te uczelnie oraz wykłady prowadzone przez  ich pracowników. Klasy humanistyczne uczestniczą w programach edukacji filmowej i teatralnej.

Profil przygotowuje do studiowania m.in. na kierunkach: filologia polska, historia, stosunki międzynarodowe, prawo, kulturoznawstwo, filozofia, socjologia, politologia, dziennikarstwo, wszystkie pedagogiczne (m.in. resocjalizacja, andragogika, logopedia).

 

Klasa medyczno - pożarnicza - Klasa Ic

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: biologia lub fizyka*, chemia, matematyka.

Dodatkowo odbywają się wyjazdy na Uniwersytet Medyczny w Łodzi  oraz Uniwersytet Łódzki  na wykłady i zajęcia laboratoryjne. W ramach zajęć dodatkowych proponujemy zajęcia z ratownictwa medycznego.

Profil przygotowuje do studiowania m.in. na kierunkach: biologia, chemia, fizjoterapia, medycyna, kosmetologia, ratownictwo medyczne, ekologia, ochrona środowiska, wszystkich kierunkach rolniczych, leśniczych, weterynaryjnych, gastronomicznych, np. na SGGW (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego) w Warszawie  oraz sportowych na Akademii Wychowania Fizycznego oraz wszystkie mundurowe (WAT, WSP, WSPOL) - nasi nauczyciele w ramach wychowania fizycznego przygotowują zainteresowanych do testów sprawnościowych.

Na Uniwersytet Medyczny w Łodzi przyjmowane są osoby, które mają zdaną maturę z 2 przedmiotów wybranych spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, matematyka.

*w zależności od ilości kandydatów

 

Klasa lingwistyczna / językowa  - Klasa Id

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język polski, język angielski, język hiszpański, historia.

W klasie rozpocznie się innowacja (w drugim roku nauki) z edukacji filmowej w ramach języka polskiego "O kulturę na co dzień" - elementy filmoznawstwa

Profil przygotowuje do studiowania m.in. na kierunkach: wszystkie filologie, politologia, stosunki międzynarodowe, kulturoznawstwo, socjologia, kierunki z wykładowym jęz. angielskim, etnografia. W ramach zajęć dodatkowych oferujemy naukę języka szwedzkiego.

 


Strona 1 z 15
free pokerfree poker

Co oferuje I LO

najnowsza galeria

Panteon LO

Damian M. - kliknij!

LICZNIK ODWIEDZIN