Rada Pedagogiczna

Dyrektor Szkoły:              Ewa Ołownia
               Wicedyrektor:                 Elżbieta Komorek

PrzedmiotNauczyciel
Język polskiEwa Ignaczewska
Małgorzata Lebioda
Ewa Ołownia
Język angielskiAnna Gruszczyńska
Urszula Morzyńska-Kalmuk
Magdalena Uzarczyk
Język hiszpańskiAdrianna Głaz
Język niemieckiAnna Maryniak
HistoriaRadosław Faber
Gabriela Wojtczyk
Wiedza o społeczeństwieRadosław Faber
Gabriela Wojtczyk
Wiedza o kulturze
Filozofia
Radosław Faber
Podstawy przedsiębiorczościMałgorzata Ziarnowska
Ekonomia w praktyceElżbieta Komorek
MatematykaAnna Delegacz
Joanna Saładajczyk
Dorota Włodarczyk
FizykaJoanna Kowalczuk
ChemiaJoanna Dąbrowska
Agnieszka Felcenloben
BiologiaJadwiga Mikołajczyk
GeografiaMałgorzata Ziarnowska
Informatyka
Edukacja dla bezpieczeństwa
Jacek Ruszczyński
Wychowanie fizyczneIwona Malinowska
Marek Aulak
Tomasz Matysiak
Religiaks. Piotr Urbaniak Wiesława Snopkowska
BibliotekaAnna Maryniak
PedagogElżbieta Komorek
Katarzyna Mazur
Psycholog 
Zajęcia rewalidacyjneMałgorzata Sobala