Pedagog


Przyjdź do pedagoga szkolnego, gdy:

– Chciałbyś z kimś porozmawiać
– Masz problemy i nie potrafisz sobie z nimi poradzić
– Masz trudności w uczeniu się, z utrzymaniem koncentracji
– Znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
– Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić
– Chciałbyś pomagać innym

ZWRÓĆ SIĘ DO PEDAGOGA W KAŻDEJ SYTUACJI,
JEŚLI TYLKO POTRZEBUJESZ WSPARCIA. 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

starsze informacje –> kliknij