Dla Rodziców

Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat na:

RADA RODZICÓW przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łasku

05 9263 0000 0503 8045 5005 0101