BIP

z przyczyn technicznych nie możemy zamieszczać materiałów na stronie BIP.
Sprawozdania tymczasowo umieszczono na stronie BIP Powiatu Łaskiego.

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

10-05-2020r.