Klasy
niedziela, 10 lutego 2013 14:47

Klasa humanistyczno - prawna - Klasa Ia

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: jzyk polski, historia, geografia.

W klasie planowana jest innowacja ekonomiczno - prawna: w klasie drugiej w ramach przedmiotu ekonomia w praktyce wprowadzone zostan elementy makro i mikroekonomii oraz jako osobny przedmiot elementy prawa . Mamy podpisane porozumienia z Instytutem Historii U, Wydziaem Socjologiczno - Ekonomicznym U oraz Wydziaem Studiw Midzynarodowych w odzi, w ramach ktrych odbywaj wyjazdy na te uczelnie oraz wykady prowadzone przez ich pracownikw. Klasy humanistyczne uczestnicz w programach edukacji filmowej i teatralnej.

Profil przygotowuje do studiowania m.in. na kierunkach: filologia polska, historia, stosunki midzynarodowe, prawo, kulturoznawstwo, filozofia, socjologia, politologia, dziennikarstwo, wszystkie pedagogiczne (m.in. resocjalizacja, andragogika, logopedia).

 
niedziela, 10 lutego 2013 14:48

Klasa politechniczna - Klasa Ib

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka lub chemia*, informatyka.

Dodatkowo odbywaj si wyjazdy na Politechnik dzk na wykady i zajcia laboratoryjne. W ramach wsppracy z Koem Naukowym P w szkole organizowane s zajcia warsztatowe.

Profil przygotowuje do studiowania m.in. na kierunkach: matematyka, fizyka, ekonomia, informatyka, grafika komputerowa, mechanika, elektronika, budownictwo, inynieria materiaowa, logistyka, wszystkie mundurowe.

*w zalenoci od iloci kandydatw

 
niedziela, 10 lutego 2013 14:49

Klasa turystyczno-sportowa - Klasa Ie

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: jz. angielski, geografia, biologia.

W klasie planowana jest innowacja pedagogiczna obejmujca wychowanie fizyczne - sporty caego ycia: bieganie, jazda na rolkach, jazda na rowerze, nordic walking, badminton oraz geografi - elementy wiedzy o regionie, wycieczki, rajdy.

Profil przygotowuje do studiowania m.in. na kierunkach: filologia angielska i inne filologie, geografia, turystyka, wychowanie fizyczne, ochrona rodowiska, ekonomia, zarzdzanie, wszystkie studia w jzyku angielskim.

 
niedziela, 10 lutego 2013 14:50

Klasa lingwistyczna / jzykowa - Klasa Id

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: jzyk polski, jzyk angielski, jzyk hiszpaski, historia.

W klasie rozpocznie si innowacja (w drugim roku nauki) z edukacji filmowej w ramach jzyka polskiego "O kultur na co dzie" - elementy filmoznawstwa

Profil przygotowuje do studiowania m.in. na kierunkach: wszystkie filologie, politologia, stosunki midzynarodowe, kulturoznawstwo, socjologia, kierunki z wykadowym jz. angielskim, etnografia. W ramach zaj dodatkowych oferujemy nauk jzyka szwedzkiego.

 
niedziela, 10 lutego 2013 14:50

Klasa medyczno - poarnicza - Klasa Ic

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: biologia lub fizyka*, chemia, matematyka.

Dodatkowo odbywaj si wyjazdy na Uniwersytet Medyczny w odzi oraz Uniwersytet dzki na wykady i zajcia laboratoryjne. W ramach zaj dodatkowych proponujemy zajcia z ratownictwa medycznego.

Profil przygotowuje do studiowania m.in. na kierunkach: biologia, chemia, fizjoterapia, medycyna, kosmetologia, ratownictwo medyczne, ekologia, ochrona rodowiska, wszystkich kierunkach rolniczych, leniczych, weterynaryjnych, gastronomicznych, np. na SGGW (Szkoa Gwna Gospodarstwa Wiejskiego) w Warszawie oraz sportowych na Akademii Wychowania Fizycznego oraz wszystkie mundurowe (WAT, WSP, WSPOL) - nasi nauczyciele w ramach wychowania fizycznego przygotowuj zainteresowanych do testw sprawnociowych.

Na Uniwersytet Medyczny w odzi przyjmowane s osoby, ktre maj zdan matur z 2 przedmiotw wybranych spord nastpujcych: biologia, chemia, fizyka, matematyka.

*w zalenoci od iloci kandydatw

 
UWAGA KANDYDACI
środa, 27 marca 2013 15:54

W zwizku z licznymi pytaniami informujemy, e szkoy ponadgimnazjalne powiatu askiego s w systemie elektronicznego naboru. Kandydaci powinni wej na stron internetow www.lodzkie.edu.com.pl i si zalogowa, uwanie wybierajc szko pierwszego wyboru oraz profil klasy, do ktrej kandydat planuje uczszcza. Prosz rwnie zapozna si z terminami wanymi dla kandydata w zakadce "wane terminy".


 
czwartek, 21 stycznia 2016 13:34

UWAGA KANDYDACI
W zwizku z licznymi pytaniami informujemy, e szkoy ponadgimnazjalne powiatu askiego
s w systemie elektronicznego naboru. Kandydaci powinni wej na stron internetow www.lodzkie.edu.com.pl
i si zalogowa, uwanie wybierajc szko pierwszego wyboru oraz profil klasy, do ktrej kandydat
planuje uczszcza. Prosz rwnie przeczyta regulamin oraz terminy wane dla kandydata.
My informujemy o tym w zakadce "wane terminy".

Klasa humanistyczno - prawna - Klasa Ia

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: jzyk polski, historia, geografia.

W klasie planowana jest innowacja ekonomiczno - prawna: w klasie drugiej w ramach przedmiotu ekonomia w praktyce wprowadzone zostan elementy makro i mikroekonomii oraz jako osobny przedmiot elementy prawa . Mamy podpisane porozumienia z Instytutem Historii U, Wydziaem Socjologiczno - Ekonomicznym U oraz Wysz Szko Studiw Midzynarodowych w odzi, w ramach ktrych odbywaj wyjazdy na te uczelnie oraz wykady prowadzone przez ich pracownikw. Klasy humanistyczne uczestnicz w programach edukacji filmowej i teatralnej.

Profil przygotowuje do studiowania m.in. na kierunkach: filologia polska, historia, stosunki midzynarodowe, prawo, kulturoznawstwo, filozofia, socjologia, politologia, dziennikarstwo, wszystkie pedagogiczne (m.in. resocjalizacja, andragogika, logopedia).
Klasa politechniczna - Klasa Ib

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka lub chemia*, informatyka.

Dodatkowo odbywaj si wyjazdy na Politechnik dzk na wykady i zajcia laboratoryjne.

Profil przygotowuje do studiowania m.in. na kierunkach: matematyka, fizyka, ekonomia, informatyka, grafika komputerowa, mechanika, elektronika, budownictwo, inynieria materiaowa, logistyka, wszystkie kierunki mundurowe.

*w zalenoci od iloci kandydatw
Klasa turystyczno-sportowa - Klasa Ic

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: jz. angielski, geografia, biologia.

W klasie planowana jest innowacja pedagogiczna w ramach wychowania fizycznego - sporty caego ycia: bieganie, jazda na rolkach, jazda na rowerze, nordic walking, badminton oraz geografii - elementy wiedzy o regionie, wycieczki, rajdy.

Profil przygotowuje do studiowania m.in. na kierunkach: filologia angielska i inne filologie, geografia, turystyka, wychowanie fizyczne, ochrona rodowiska, ekonomia, zarzdzanie, wszystkie studia w jzyku angielskim.
Klasa lingwistyczna / jzykowa - Klasa Id

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: jzyk polski, jzyk angielski, jzyk hiszpaski, historia.

W klasie realizowana bdzie innowacja pedagogiczna "O kultur na co dzie" z edukacji filmowej w ramach jzyka polskiego.

Profil przygotowuje do studiowania m.in. na kierunkach: wszystkie filologie, politologia, stosunki midzynarodowe, kulturoznawstwo, socjologia, kierunki z wykadowym jz. angielskim, etnografia. W ramach zaj dodatkowych oferujemy nauk jzyka szwedzkiego.
Klasa medyczno - poarnicza - Klasa Ie

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: biologia lub fizyka, chemia, matematyka.

Dodatkowo odbywaj si wyjazdy na Uniwersytet Medyczny w odzi oraz Uniwersytet dzki na wykady i zajcia laboratoryjne. W ramach zaj dodatkowych proponujemy zajcia z ratownictwa medycznego.

Profil przygotowuje do studiowania m.in. na kierunkach: biologia, chemia, fizjoterapia, medycyna, kosmetologia, ratownictwo medyczne, ekologia, ochrona rodowiska, wszystkich kierunkach rolniczych, leniczych, weterynaryjnych, gastronomicznych, np. na SGGW (Szkoa Gwna Gospodarstwa Wiejskiego) w Warszawie oraz sportowych na Akademii Wychowania Fizycznego oraz wszystkie mundurowe (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wysza Szkoa Poarnictwa w Czstochowie, Poznaniu, Centralna Szkoa Pastwowej Stray Poarnej w Warszawie, Wysza Szkoa Oficerska Si Powietrznych w Dblinie, Wysza Szkoa Policyjna w Szczytnie - we wszystkich tych szkoach studiuj nasi absolwenci) - nauczyciele przygotowuj w ramach wychowania fizycznego do testw sprawnociowych.

Na Uniwersytet Medyczny w odzi przyjmowane s osoby, ktre maj zdan matur z 2 przedmiotw wybranych spord nastpujcych: biologia, chemia, fizyka, matematyka.

 


free pokerfree poker

najnowsza galeria

Co oferuje I LO? - kliknij

Panteon LO

Damian M. - kliknij!

LICZNIK ODWIEDZIN

Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej/e-mailowej zgody właścicieli serwisu jest zabronione..