Klasy
niedziela, 10 lutego 2013 14:47

Klasa humanistyczno - prawna - Klasa Ia

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język polski, historia, geografia.

W klasie planowana jest innowacja ekonomiczno - prawna: w klasie drugiej w ramach przedmiotu ekonomia w praktyce wprowadzone zostaną elementy makro i mikroekonomii oraz jako osobny przedmiot elementy prawa . Mamy podpisane porozumienia z Instytutem Historii UŁ, Wydziałem Socjologiczno - Ekonomicznym UŁ  oraz Wydziałem Studiów Międzynarodowych w Łodzi, w ramach których odbywają wyjazdy na te uczelnie oraz wykłady prowadzone przez  ich pracowników. Klasy humanistyczne uczestniczą w programach edukacji filmowej i teatralnej.

Profil przygotowuje do studiowania m.in. na kierunkach: filologia polska, historia, stosunki międzynarodowe, prawo, kulturoznawstwo, filozofia, socjologia, politologia, dziennikarstwo, wszystkie pedagogiczne (m.in. resocjalizacja, andragogika, logopedia).

 
niedziela, 10 lutego 2013 14:48

Klasa politechniczna - Klasa Ib

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka lub chemia*, informatyka.

Dodatkowo odbywają się wyjazdy na Politechnikę Łódzką na wykłady i zajęcia laboratoryjne. W ramach współpracy z Kołem Naukowym PŁ w szkole organizowane są zajęcia warsztatowe.

Profil przygotowuje do studiowania m.in. na kierunkach: matematyka, fizyka, ekonomia, informatyka, grafika komputerowa, mechanika, elektronika, budownictwo, inżynieria materiałowa, logistyka, wszystkie mundurowe.

*w zależności od ilości kandydatów

 
niedziela, 10 lutego 2013 14:49

Klasa turystyczno-sportowa - Klasa Ie

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:  jęz. angielski, geografia, biologia.

W klasie planowana jest innowacja pedagogiczna obejmująca wychowanie fizyczne - sporty całego życia:  bieganie, jazda na rolkach, jazda na rowerze, nordic walking, badminton oraz geografię - elementy wiedzy o regionie, wycieczki, rajdy.

Profil przygotowuje do studiowania m.in. na kierunkach: filologia angielska i inne filologie, geografia, turystyka, wychowanie fizyczne, ochrona środowiska, ekonomia, zarządzanie, wszystkie studia w języku angielskim.

 
niedziela, 10 lutego 2013 14:50

Klasa lingwistyczna / językowa  - Klasa Id

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język polski, język angielski, język hiszpański, historia.

W klasie rozpocznie się innowacja (w drugim roku nauki) z edukacji filmowej w ramach języka polskiego "O kulturę na co dzień" - elementy filmoznawstwa

Profil przygotowuje do studiowania m.in. na kierunkach: wszystkie filologie, politologia, stosunki międzynarodowe, kulturoznawstwo, socjologia, kierunki z wykładowym jęz. angielskim, etnografia. W ramach zajęć dodatkowych oferujemy naukę języka szwedzkiego.

 
niedziela, 10 lutego 2013 14:50

Klasa medyczno - pożarnicza - Klasa Ic

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: biologia lub fizyka*, chemia, matematyka.

Dodatkowo odbywają się wyjazdy na Uniwersytet Medyczny w Łodzi  oraz Uniwersytet Łódzki  na wykłady i zajęcia laboratoryjne. W ramach zajęć dodatkowych proponujemy zajęcia z ratownictwa medycznego.

Profil przygotowuje do studiowania m.in. na kierunkach: biologia, chemia, fizjoterapia, medycyna, kosmetologia, ratownictwo medyczne, ekologia, ochrona środowiska, wszystkich kierunkach rolniczych, leśniczych, weterynaryjnych, gastronomicznych, np. na SGGW (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego) w Warszawie  oraz sportowych na Akademii Wychowania Fizycznego oraz wszystkie mundurowe (WAT, WSP, WSPOL) - nasi nauczyciele w ramach wychowania fizycznego przygotowują zainteresowanych do testów sprawnościowych.

Na Uniwersytet Medyczny w Łodzi przyjmowane są osoby, które mają zdaną maturę z 2 przedmiotów wybranych spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, matematyka.

*w zależności od ilości kandydatów

 
UWAGA KANDYDACI
środa, 27 marca 2013 15:54

W związku z licznymi pytaniami informujemy, że szkoły ponadgimnazjalne powiatu łaskiego są w systemie elektronicznego naboru. Kandydaci powinni wejść na stronę internetową www.lodzkie.edu.com.pl i się zalogować, uważnie wybierając szkołę pierwszego wyboru oraz profil klasy, do której kandydat planuje uczęszczać. Proszę również zapoznać się z terminami ważnymi dla kandydata w zakładce "ważne terminy".


 
czwartek, 21 stycznia 2016 13:34

UWAGA KANDYDACI
W związku z licznymi pytaniami informujemy, że szkoły ponadgimnazjalne powiatu łaskiego
są w systemie elektronicznego naboru. Kandydaci powinni wejść na stronę internetową www.lodzkie.edu.com.pl
i się zalogować, uważnie wybierając szkołę pierwszego wyboru oraz profil klasy, do której kandydat
planuje uczęszczać. Proszę również przeczytać regulamin oraz terminy ważne dla kandydata.
My informujemy o tym w zakładce "ważne terminy".

 

 

Klasa humanistyczno - prawna - Klasa Ia

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język polski, historia, geografia.

W klasie planowana jest innowacja ekonomiczno - prawna: w klasie drugiej w ramach przedmiotu ekonomia w praktyce wprowadzone zostaną elementy makro i mikroekonomii oraz jako osobny przedmiot elementy prawa . Mamy podpisane porozumienia z Instytutem Historii UŁ, Wydziałem Socjologiczno - Ekonomicznym UŁ oraz Wyższą Szkołą Studiów Międzynarodowych w Łodzi, w ramach których odbywają wyjazdy na te uczelnie oraz wykłady prowadzone przez ich pracowników. Klasy humanistyczne uczestniczą w programach edukacji filmowej i teatralnej.

Profil przygotowuje do studiowania m.in. na kierunkach: filologia polska, historia, stosunki międzynarodowe, prawo, kulturoznawstwo, filozofia, socjologia, politologia, dziennikarstwo, wszystkie pedagogiczne (m.in. resocjalizacja, andragogika, logopedia).
 

Klasa politechniczna - Klasa Ib

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka lub chemia*, informatyka.

Dodatkowo odbywają się wyjazdy na Politechnikę Łódzką na wykłady i zajęcia laboratoryjne.

Profil przygotowuje do studiowania m.in. na kierunkach: matematyka, fizyka, ekonomia, informatyka, grafika komputerowa, mechanika, elektronika, budownictwo, inżynieria materiałowa, logistyka, wszystkie kierunki mundurowe.

*w zależności od ilości kandydatów
 

Klasa turystyczno-sportowa - Klasa Ic

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: jęz. angielski, geografia, biologia.

W klasie planowana jest innowacja pedagogiczna w ramach wychowania fizycznego - sporty całego życia: bieganie, jazda na rolkach, jazda na rowerze, nordic walking, badminton oraz geografii - elementy wiedzy o regionie, wycieczki, rajdy.

Profil przygotowuje do studiowania m.in. na kierunkach: filologia angielska i inne filologie, geografia, turystyka, wychowanie fizyczne, ochrona środowiska, ekonomia, zarządzanie, wszystkie studia w języku angielskim.
 

Klasa lingwistyczna / językowa - Klasa Id

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język polski, język angielski, język hiszpański, historia.

W klasie realizowana będzie innowacja pedagogiczna "O kulturę na co dzień"  z edukacji filmowej w ramach języka polskiego.

Profil przygotowuje do studiowania m.in. na kierunkach: wszystkie filologie, politologia, stosunki międzynarodowe, kulturoznawstwo, socjologia, kierunki z wykładowym jęz. angielskim, etnografia. W ramach zajęć dodatkowych oferujemy naukę języka szwedzkiego.
 

Klasa medyczno - pożarnicza - Klasa Ie

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: biologia lub fizyka, chemia, matematyka.

Dodatkowo odbywają się wyjazdy na Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Uniwersytet Łódzki na wykłady i zajęcia laboratoryjne. W ramach zajęć dodatkowych proponujemy zajęcia z ratownictwa medycznego.

Profil przygotowuje do studiowania m.in. na kierunkach: biologia, chemia, fizjoterapia, medycyna, kosmetologia, ratownictwo medyczne, ekologia, ochrona środowiska, wszystkich kierunkach rolniczych, leśniczych, weterynaryjnych, gastronomicznych, np. na SGGW (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego) w Warszawie oraz sportowych na Akademii Wychowania Fizycznego oraz wszystkie mundurowe (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wyższa Szkoła Pożarnictwa w Częstochowie, Poznaniu, Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Wyższa Szkoła Policyjna w Szczytnie - we wszystkich tych szkołach studiują nasi absolwenci) - nauczyciele przygotowują w ramach wychowania fizycznego do testów sprawnościowych.

Na Uniwersytet Medyczny w Łodzi przyjmowane są osoby, które mają zdaną maturę z 2 przedmiotów wybranych spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, matematyka.

 

 

 


free pokerfree poker

najnowsza galeria

Co oferuje I LO? - kliknij

Panteon LO

Damian M. - kliknij!

LICZNIK ODWIEDZIN

Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej/e-mailowej zgody właścicieli serwisu jest zabronione..