Konkurs o Ziemi Łaskiej
Konkurs Wiedzy o Ziemi Łaskiej - 2017
piątek, 02 czerwca 2017 10:39

Konkurs Wiedzy o Ziemi Łaskiej

25 maja 2017 r. w I Liceum Ogólnokształcącym w Łasku odbyła się VIII edycja konkursu dla gimnazjalistów.
Po części pisemnej - teście składającym się z 40 pytań dotyczących historii, geografii i kultury regionu - pięcioro finalistów zmagało się w części ustnej.
Finał odbywał się przy udziale publiczności.
W konkursie zwyciężył Grzegorz Rębacz z Gimnazjum w Sędziejowicach.
Kolejne miejsca zajęli: II -Jakub Jaworski (Gimnazjum w Sędziejowicach),
III (równorzędnie) Szymon Grzelak (Gimnazjum nr 2 w Łasku) i Kinga Szczepanik (Gimnazjum w Sędziejowicach),
IV - Amelia Perlińska (Gimnazjum w Sędziejowicach). Gratulujemy!

Nauczycielom-opiekunom serdecznie dziękujemy za przygotowanie uczestników.

Zapraszamy na kolejną edycję konkursu.

Małgorzata Trybuchowska

- galeria zdjęć -

 


 
VII Konkurs Wiedzy o Ziemi Łaskiej
środa, 22 czerwca 2016 21:53

Po raz siódmy odbył się w naszym Liceum Konkurs Wiedzy o Ziemi Łaskiej. Wzięło w nim udział 35 gimnazjalistów z powiatu łaskiego.

W pierwszej części uczestnicy konkursu rozwiązywali test pisemny. 5 osób z najlepszym wynikiem przeszło do finału. Po emocjonującej walce zwyciężyła Anna Nowacka z PG nr 1 w Sędziejowicach. Drugie miejsce zajęła Weronika Krawczyk z tego samego gimnazjum. Trzecia  była Paulina Ziental z PG nr 2 w Łasku. Miejscem czwartym podzielili się Łukasz Kościan (PG nr 2 w Łasku) i Kinga Szczepanik (PG nr 1 w Sędziejowicach).

Finaliści otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez I LO w Łasku.
Dla wszystkich uczestników konkursu market Kaufland w Łasku przygotował słodycze i napoje. Zwycięzcom gratulujemy, a Opiekunom serdecznie dziękujemy za pomoc w przygotowaniach do konkursu.

Zapraszamy na kolejną - VIII edycję Konkursu w następnym roku szkolnym.

 

Więcej…
 
Regulamin
czwartek, 14 marca 2013 17:51

REGULAMIN

VIII KONKURSU WIEDZY O ZIEMI ŁASKIEJ

 

1)           Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o Ziemi Łaskiej wśród młodzieży szkolnej oraz rozwijanie poczucia przynależności do wspólnoty lokalnej.

2)           Konkurs organizuje I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łasku pod patronatem Starosty Łaskiego – Pani Teresy Wesołowskiej.

3)           W konkursie uczestniczyć mogą uczniowie gimnazjów z powiatu łaskiego.

Uczestnicy konkursu dostarczają (osobiście lub listownie) kartę zgłoszenia na adres: I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, 98-100 Łask, ul. Mickiewicza 1. Termin zgłaszania upływa15 maja 2017r.

4)           Konkurs odbędzie się 25 maja 2017 r. o godz. 1200 w I LO w Łasku.

5)           Konkurs przebiegał będzie w dwóch etapach – pisemnym (eliminacje) i ustnym (finał).

6)           Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, a laureaci – nagrody rzeczowe.

7)           Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa, której decyzje będą ostateczne.

8)           Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu, jak również decydowania w sprawach nim nie uregulowanych.

 

Wykaz podstawowych źródeł informacji:

 

J. Mokras-Grabowska, P. Rzeńca: Województwo łódzkie. Przewodnik turystyczny.

Łódź 2007, s. 205 – 234.

Dolina rzeki Grabi. Rzeka możliwości, folder turystyczny; tekst – Przemysław Szadkowski (dostępny w całości na stronie: www.dolinagrabi.pl).

R. Poradowski: Łask. Trzy kolory – Przewodnik turystyczny. Łódź 2009.

www.lask.com.pl (strona Starostwa Powiatowego – zakładki: położenie, klimat, herb i flaga, historia, turystyka i wypoczynek, zabytki).

www.ziemialodzka.pl (wybrać z menu zakładkę „powiat łaski”).

 

Zakres tematyczny pytań konkursowych:

  • warunki przyrodnicze powiatu łaskiego, ochrona przyrody,
  • gospodarka (przemysł, usługi, rolnictwo, komunikacja, turystyka),
  • kultura, oświata i sport (szkoły, placówki kulturalne, organizacje społeczne, lokalne tradycje, sylwetki ludzi zasłużonych dla regionu lub sławnych pochodzących z tego regionu, zabytki architektury),
  • ważniejsze wydarzenia historyczne związane z Ziemia Łaską wyznaczoną granicami administracyjnymi powiatu łaskiego na przestrzeni jego wieków.

 

 

 

 

 

Karta zgłoszenia

Imię i nazwisko ucznia ………………………………………………..

Klasa  .………………………………………….……………...............

Nazwa szkoły ....…………………………………………………….…

Adres szkoły ...........…………………………………...tel. …………..

Imię i nazwisko nauczyciela opiekuna  ………………………………..

 


free pokerfree poker

najnowsza galeria

Co oferuje I LO? - kliknij

Panteon LO

Damian M. - kliknij!

LICZNIK ODWIEDZIN

Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej/e-mailowej zgody właścicieli serwisu jest zabronione..