Pedagog

wtorek, 13 listopada 2012 00:48

Przyjd do pedagoga szkolnego, gdy:

- Chciaby z kim porozmawia
- Masz problemy i nie potrafisz sobie z nimi poradzi
- Masz trudnoci w uczeniu si, z utrzymaniem koncentracji
- Znajdujesz si w trudnej sytuacji materialnej
- Masz ciekawe pomysy, ktrymi chcesz si podzieli
- Chciaby pomaga innym

ZWR SI DO PEDAGOGA W KADEJ SYTUACJI, JELI TYLKO POTRZEBUJESZ WSPARCIA

Pomoc
psychologiczno - pedagogiczna


Poniedziaek 12.30 ? 14.30

p. Katarzyna Andrzejewska ? psycholog


Wtorek 8.15 ? 12.45

p. Elbieta Komorek - pedagog


roda 8.30 ? 14.00

p. Monika Gsior ? Buczkowska ? pedagog


Czwartek 8.15 ? 11.30, 13.30 ? 14.30

p. Elbieta Komorek ? pedagog


Pitek 8.00 ? 10.00

p. Katarzyna Andrzejewska ? psycholog


Informujemy, e w roku szkolnym 2015/2016 na terenie naszej szkoy realizowana jest III edycja programu ?ARS, czyli jak dba o mio?, opracowanego przez dr Krzysztofa Wojcieszka, w ramach projektu KIK/68 ?Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziaania uzalenieniu od alkoholu, tytoniu i innych rodkw psychoaktywnych?, wspfinansowanego z funduszy Szwajcarsko-Polskiego Programu Wsppracy.

Program ?ARS, czyli jak dba o mio?? jest unikatowym program edukacyjnym w skali caego kraju, nie tylko ze wzgldu na to, e jest pierwszym tak kompleksowym narzdziem skierowanym do modziey szk ponadgimnazjalnych. Jego zasadniczym celem jest wyposaenie uczestnikw w wiedz i umiejtnoci zmniejszajce ryzyko utraty ycia i zdrowia ich samych i ich potomkw, zwaszcza spowodowane uywaniem substancji psychoaktywnych m.in. takich jak alkohol, papierosy czy narkotyki, ale jego wyjtkowo obrazuje ju sam tytu - ARS po acinie oznacza sztuk.

Skd pomys by sztuk dbania o mio zestawi w kontekcie dziaa o charakterze profilaktycznym?

Jak pokazuj badania, na ktrych opar si autor programu dr Krzysztof Wojcieszek, wbrew powszechnej opinii, niezalenie od pci i wieku na szczycie hierarchii wartoci modzie sytuuje: bezpieczestwo rodziny, dojrza mio, wolno, mdro i szczcie. O mio trzeba zadba, a to wymaga ?sztuki? wypracowania pewnych umiejtnoci, w tym zwaszcza dojrzaego i bezpiecznego stylu ycia. W ramach programu przygotowano materiay edukacyjne, takie jak podrcznik dla szkolnego koordynatora, ulotki i broszury dla uczniw, materiay dla rodzicw.

Dodatkowo, szkolni koordynatorzy realizujcy program wzbogacali go o projekcj filmu ?Wieczne Dziecko?, ktra stanowia rozwinicie tematu zwizanego ze skutkami spoywania alkoholu przez kobiety w ciy, w tym ryzyka pojawienia si u dziecka alkoholowego zespou podowego (FAS).

Elbieta Komorek


Wycieczka do Wrocawia

Uczniowie klasy maturalnej I Liceum Oglnoksztaccego im. T. Kociuszki
w asku byli na dwudniowej wycieczce we Wrocawiu.

Miasto powstao na skrzyowaniu gwnych szlakw Europy rodkowej. Pierwszymi osadnikami byli Sowianie, plemi lan, ktre zbudowao grd na Ostrowie Tumskim w IX wieku.

Modzie zapoznaa si z histori miasta, ktra ksztatowaa si przez setki lat, licealici zobaczyli pikne budowle pochodzce z rnych epok, odwiedzili zoo, a w nim Afrykarium. Po wieczornym spacerze uczestnicy wycieczki w kinie Nowe Horyzonty (prawdopodobnie najlepszym w Polsce) obejrzeli film pt.: ?Steven Jobs?.

Wrocaw zauroczy nas swoj architektur, ktra swym bogactwem nadaje miastu wyjtkowy i ponadczasowy charakter. Jest to miejsce, gdzie spotykaj si style niemale wszystkich epok. Miasto ma wiele mostw, ktrych widok sprawia wraenie poczenia dwch wiatw ? nowoczesnego i tego z dawnych lat.

Przechadzajc si brukowanymi ulicami pord zabytkw, przenielimy si w wiat minionych epok, podziwialimy te widoki z 50 pitra Sky Tower.
Wrcilimy zadowoleni i peni wrae do szkoy.


Zgodnie z tradycj uczniowie I Liceum Oglnoksztaccego im. Tadeusza Kociuszki w asku
odwiedzili groby byych pedagogw, uporzdkowali mogiy, zapalili na grobach znicze.
W ten sposb uczcili pami nauczycieli, ludzi pracujcych przez lata dla dobra lokalnego rodowiska.


Uczniowie klas pierwszych I Liceum Oglnoksztaccego im. T. Kociuszki w asku rozpoczli nowy etap w swoim yciu.
Spdz ze sob w szkolnej awce prawie trzy lata. Wychowawcy i pedagog stworzyli im okazj do bliszego poznania si podczas udziau w zajciach integracyjno - dydaktycznych wyjazdowych o rnorodnych formach ?byy to wyjazdy do muzeum, kina na paintball.

Uczniowie poszerzyli swoj wiedze, zdobyli nowe wiadomoci i wraliwo estetyczn. Zostali przygotowani do wiadomego kontaktu zhistori wkontekcie dziedzictwa kultury, zwiedzali Paac Herbsta w odzi, jego historia nierozerwalnie zwizana jest nie tylko z losami rodziny Herbstw i Scheiblerw, lecz take z dziejami Ksiego Myna, czyli dawnej osady przemysowej a take potnego przedsibiorstwo wkienniczego Scheiblerw Podziwiali Rwnie Paac Izraela K. Poznaskiego ktry jest najwiksz rezydencj fabrykanck w Polsce. By te czas na zabaw i prac w grupach oraz rozwijanie wyobrani twrczej.Warsztaty z doradztwa zawodowego


Od 19 wrzenia 2015 r. uczniowie I Liceum Oglnoksztaccego im. T. Kociuszki w asku rozpoczli cykl warsztatw

z doradztwa zawodowego dotyczcych nowych trendw w orientacji zawodowej w Powiatowym Urzdzie Pracy.

Zajcia te ksztac i rozwijaj u modziey wiadomo wasnych moliwoci psychofizycznych, przygotowuj ucznia

do kreatywnego i mobilnego funkcjonowania zgodnie ze zmieniajcymi si strukturami na rynku pracy.

Pomagaj modziey w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej , s rwnie istotnym ogniwem i bezporednim

wzmocnieniem edukacji oraz przyczyniaj si do wzrostu jej jakoci.Zapobiegaj przypadkowoci podjtych przez modzie

decyzji dotyczcych edukacji i planowania kariery zawodowej,rozwijaj umiejtno wiadomego zarzdzania

swoj karier zawodow.


materiay do pobrania:

prezentacje multimedialne:.

 
free pokerfree poker

najnowsza galeria

Co oferuje I LO? - kliknij

Panteon LO

Damian M. - kliknij!

LICZNIK ODWIEDZIN

Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej/e-mailowej zgody właścicieli serwisu jest zabronione..