jezyk polski

sobota, 29 grudnia 2012 14:40

Pisemny egzamin maturalny

 

Wypracowanie

•Część arkusza egzaminacyjnego, w której sprawdza się umiejętność tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej, zawiera dwa tematy wypracowania do wyboru: jeden wymagający napisania rozprawki, drugi - interpretacji tekstu poetyckiego. Zdający realizuje jeden, wybrany przez siebie temat.

•1 temat-rozprawka na temat utworu epickiego, dramatycznego, publicystycznego,

•2 temat zawsze wiersz.

•Zadanie składa się z polecenia i tekstu epickiego lub dramatycznego.

•Rozprawka na poziomie podstawowym jest formą wypowiedzi pisemnej na podany temat, która wymaga od zdającego:

•Zrozumienia załączonego do polecenia tekstu literackiego (epickiego lub dramatycznego);

•Wstęp- o problemie.

•Sformułowania własnego stanowiska (tezy lub hipotezy) wobec problemu postawionego

w poleceniu i odnoszącego się do zamieszczonego w arkuszu tekstu literackiego; Teza w formie kilku zdań np. 2-3. Nie musi być jedno zdanie.

 


 

 

 


 

 
free pokerfree poker

najnowsza galeria

Co oferuje I LO? - kliknij

Panteon LO

Damian M. - kliknij!

LICZNIK ODWIEDZIN

Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej/e-mailowej zgody właścicieli serwisu jest zabronione..