Sztandar

wtorek, 13 listopada 2012 01:38

Akt ufundowania sztandaru Pastwowego Liceum i Gimnazjum Koedukacyjnego im. Tadeusza Kociuszki w asku

Dziao si w roku 1947 w dniu 29 czerwca w powiatowym miecie asku, w czasie gdy Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej by ob. Bolesaw Bierut, Marszakiem Sejmu ob. Wadysaw Kowalski, Premierem Rzdu ob. Jzef Cyrankiewicz, Naczelnym Dowdc Wojska Polskiego Marszaek Micha Rola-ymierski, Ministrem Owiaty ob. Dr Stanisaw Skrzeszewski, Wojewod dzkim ob. Piotr Szymanek, Kuratorem Okrgu Szkolnego dzkiego ob. J. Baculewski, Starost Powiatowym ob. Julian Horodecki, Burmistrzem m. asku ob. Ignacy Tyc, Dyrektorem Gimnazjum i Liceum ob. Maria Doroszewska. Zarzd Koa Rodzicielskiego stanowili: prezes ob. Jzef aszkiewicz, wiceprezes ob. Jzef Wojtacki, sekretarz ob. Maria Skrecka, skarbnik ob. R. Kamerdyniak. Czonkami Zarzdu byli: ob. Maria Darmasowa, ob. Janina Koterowa i ob. Maria Flisiska. Rodzicami chrzestnymi byli:

ob. Dyrektorka Maria Doroszewska ? ob. Starosta J. Horodecki

ob. Czesawa aszkiewiczowa ? ob. Prezes P.R.N. J.Janiaczyk

ob. Stanisawa Horodecka ? ob. Burmistrz Ignacy Tyc

ob. Maria Flisiska ? ob. Prezes M.R.N. J. Chrzanowski

ob. Maria Skopiska ? ob. Bolesaw Kamerdyniak

ob. Maria Darmasowa ? ob. Dyrektor Mieczysaw Koter

ob. Maria Skrecka ? ob. Prezes Koa J. aszkiewicz

ob. Wizytatorka Dr Gr. Missala ? ob. Mgr Piotr Obk

ob. Janina Koterowa ? ob. Dyr. K.K.O. J. Wojtacki

ob. Irena Seweryniakwna ? ob. Sekretarz Wydziau Ignacy Zajda

W uroczystym dniu zakoczenia roku szkolnego Ks. Dziekan Dr Czesaw Ochnicki powici w Kolegiacie askiej staraniem Koa Rodzicielskiego i Spoeczestwa pow. askiego ufundowany sztandar szkolny przedstawiajcy na czerwonym tle Godo Pastwa z napisem ?Ojczyzna, Nauka i Cnota? na biaym tle popiersie Naczelnika Tadeusza Kociuszki z napisem: ?Walczy za Ojczyzn, Wolno i Lud? oraz napis: ?Pastwowe Gimnazjum i Liceum w asku?. Uroczysto powicenia sztandaru odbya si przy udziale przedstawicieli wadz i licznie reprezentowanego spoeczestwa.

 
free pokerfree poker

najnowsza galeria

Co oferuje I LO? - kliknij

Panteon LO

Damian M. - kliknij!

LICZNIK ODWIEDZIN

Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej/e-mailowej zgody właścicieli serwisu jest zabronione..