I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
Życzenia
piątek, 22 grudnia 2017 16:59

 
środa, 22 czerwca 2016 21:53

Po raz sidmy odby si w naszym Liceum Konkurs Wiedzy o Ziemi askiej. Wzio w nim udzia 35 gimnazjalistw z powiatu askiego.

W pierwszej czci uczestnicy konkursu rozwizywali test pisemny. 5 osb z najlepszym wynikiem przeszo do finau. Po emocjonujcej walce zwyciya Anna Nowacka z PG nr 1 w Sdziejowicach. Drugie miejsce zaja Weronika Krawczyk z tego samego gimnazjum. Trzecia bya Paulina Ziental z PG nr 2 w asku. Miejscem czwartym podzielili si ukasz Kocian (PG nr 2 w asku) i Kinga Szczepanik (PG nr 1 w Sdziejowicach).

Finalici otrzymali nagrody ksikowe ufundowane przez I LO w asku.
Dla wszystkich uczestnikw konkursu market Kaufland w asku przygotowa sodycze i napoje. Zwycizcom gratulujemy, a Opiekunom serdecznie dzikujemy za pomoc w przygotowaniach do konkursu.

Zapraszamy na kolejn - VIII edycj Konkursu w nastpnym roku szkolnym.

Więcej…
 
sobota, 12 sierpnia 2017 22:01

Pamici Stanisawa Grnego, dyrektora naszej szkoy w latach 1967-1973;


9 sierpnia odszed od nas na zawsze Stanisaw Grny, dugoletni nauczyciel i dyrektor Liceum Oglnoksztaccego w asku, czowiek od prawie 60 lat zakorzeniony w naszej lokalnej spoecznoci, ksztatujcy w wielu wymiarach oblicze naszego miasta. Wszyscy zebrani dzi /12.08.2017r./ w tej prastarej askiej wityni jestemy gboko poruszeni tym smutnym faktem. Jake trudno mwi o Nim w czasie przeszym dokonanym, jak trudno pogodzi si z Jego brakiem. Nie sposb w krtkim wspomnieniu ogarn caego bogatego dorobku Jego ycia. Jednak trzeba koniecznie powiedzie to, co najistotniejsze, przypomnie Jego zasugi dla naszej maej ojczyzny.

Stanisaw Grny urodzi si 11 listopada 1928 roku, dokadnie 10 lat po odzyskaniu przez Polsk niepodlegoci, w Rudnikach koo Zawiercia. W 1949 roku ukoczy Liceum Pedagogiczne w Piotrkowie Trybunalskim i zosta skierowany do pracy w Szkole Podstawowej w Suchcicach, gdzie da si pozna jako organizator druyn ZHP. Jego zaangaowanie w dziaalno harcersk zostao szybko docenione i w 1951 roku otrzyma stanowisko nauczyciela w Liceum Pedagogicznym w owiczu. Przygotowywa tam przyszych nauczycieli do penienia funkcji instruktorskich w harcerstwie. Po ukoczeniu studiw magisterskich na Wydziale Geografii Uniwersytetu dzkiego w 1960 roku obj funkcj dyrektora Liceum Oglnoksztaccego w asku, ktr sprawowa przez 13 lat. Nastpnie powoano go na stanowisko powiatowego inspektora owiaty w asku, a z chwil utworzenia wojewdztwa sieradzkiego zosta wizytatorem Kuratorium Owiaty. W 1986 roku przeszed na zasuon emerytur, ale nadal dziaa jako spoecznik (m.in. przewodniczy Komisji Owiaty Rady Miejskiej, by aktywny w lokalnych strukturach Zwizku Nauczycielstwa Polskiego).

Bdc dyrektorem askiego liceum, podj si trudu budowy nowej siedziby szkoy, ktra zostaa oddana do uytku ju w styczniu 1964 roku. Wspominajc tamten czas, podkrela wielk ofiarno zarwno rodzicw jak i nauczycieli, bez ktrych to dzieo nie byoby moliwe. Dba przy tym o wysoki poziom dydaktyczny prowadzonych zaj, o jak najlepsze przygotowanie modziey do studiw (o czym mog zawiadczy obecni tutaj dzi wdziczni Mu absolwenci). Nawet wakacje powica swoim wychowankom, organizujc coroczne letnie obozy wdrowne, ktre stanowiy okazj do poznania pikna naszej Ojczyzny oraz nawizywania bliszych, przyjacielskich kontaktw. Mimo przejcia na inne stanowiska, a pniej emerytur, nieustannie podtrzymywa wi ze szko, chtnie suy rad i pomoc, interesowa si niemal do koca swych ziemskich dni jej yciem. Cieszy si sukcesami absolwentw, nigdy nie odmawia uczestnictwa w ich spotkaniach po latach. By niezmiernie szczliwy, mogc wzi udzia w obchodach jubileuszu 100-lecia placwki. Da temu wyraz w swoim wspomnieniu opublikowanym w jubileuszowym wydawnictwie: Ciesz si, e mogem doda ma cegiek do tej wielkiej ?budowli?, jak jest nasza wsplna Jubilatka. Tak, rzeczywicie zostawi tu wcale niema czstk siebie.
By nauczycielem w penym tego sowa znaczeniu, uczy ca swoj postaw yciow: sumiennoci, odpowiedzialnoci, yczliwoci, umiarem, agodnoci. Takim by te jako m, ojciec i dziadek. Po prostu dobrym czowiekiem. Ostatnie lata nie oszczdziy Mu cierpienia, ktre przyjmowa z godnoci, mimo e do koca nie mg si pogodzi ze mierci ony.
I takim Go zapamitamy. Jestemy Mu wdziczni za to, e by wrd nas, e by z nami.

Druhu Stanisawie, drogi Kolego, Panie Dyrektorze! egnajc Ci dzisiaj, chcemy ufa, e przecie nie na zawsze, e gdzie tam w Nowym wiecie bdziemy mogli powiedzie Ci wszystko, take i to, czego nie da si wyrazi teraz sowem. Odpoczywaj w pokoju wiecznym!

Feliks Dbkowski 
Moje Stypendium
piątek, 26 maja 2017 10:28

Rozpoczyna si ?sezon na stypendia? ? okres, w ktrym trwaj nabory znacznej czci polskich i zagranicznych programw stypendialnych. W zwizku z tym prezentujemy Pastwu najwikszy oglnopolski serwis o stypendiach i konkursach - www.mojestypendium.pl

Więcej…
 
czwartek, 12 października 2017 21:46

6 padziernika 2017 roku w naszej szkole odbyy si Wybory do Samorzdu Uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018.

Po tygodniu kampanii wyborczej, promowania swojej kandydatury oraz udziale w debacie przedwyborczej, dla dziewiciu kandydatw,
ale i dla wszystkich uczniw naszej szkoy nadszed dzie prawdy!
W tajnym, rwnym i bezporednim gosowaniu pierwsze miejsce zaja Maria Walczak,
ktra przez najbliszy rok peni bdzie funkcj PRZEWODNICZCEJ SAMORZDU UCZNIOWSKIEGO.

Drugie miejsce ex aequo zaja Magdalena Pikorska wraz z Dawidem Scio, w zwizku z czym tegoroczny samorzd bdzie mia dwch zastpcw.

SKAD SAMORZDU UCZNIOWSKIEGO 2017/18

Przewodniczca: Maria Walczak
Zastpcy: Magdalena Pikorska i Dawid Scio
Rzecznik Praw Ucznia: Natalia Krauzowicz
Skarbnik: Jakub Szkudlarek
Sekretarz: Filip Wszelaki


Gratulujemy i yczymy spenienia wszystkich obietnic wyborczych! :-) 


Strona 1 z 71
free pokerfree poker

najnowsza galeria

Co oferuje I LO? - kliknij

Panteon LO

Damian M. - kliknij!

LICZNIK ODWIEDZIN

Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej/e-mailowej zgody właścicieli serwisu jest zabronione..