Żołnierze Wyklęci obudźcie Polskę!

W dniu 13.02.2017r. gościliśmy w I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łasku 39 uczniów z powiatów zgierskiego, łaskiego i pabianickiego, którzy przystąpili do etapu regionalnego konkursu Żołnierze Wyklęci obudźcie Polskę!.

Konkurs jest objęty PATRONATEM NARODOWYM Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy i patronatem IPN/o. w Łodzi.  Finał konkursu był zwieńczeniem pracy uczniów oraz ich opiekunów.

W spotkaniu uczestniczyli:

Poseł na Sejm RP Piotr Polak, Senator RP Maciej Łuczak, Starosta Łaski Teresa Wesołowska, pracownicy biur poselskiego i senackiego oraz dyrekcja szkoły Małgorzata Ziarnowska i  Elżbieta Komorek.

Uczniowie zmierzyli się z pytaniami dotyczącymi losów Żołnierzy Wyklętych, a na rozwiązanie testu składającego się z 40 pytań mieli 50 minut.

Przeprowadzony został również wykład  nt.  żołnierzy wyklętych przez pracownika IPN w Łodzi dla uczestników konkursu.

Do finału wojewódzkiego zakwalifikowało się tylko 6 osób z najlepszymi wynikami:

I miejsce – Joanna Klewin z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach,

II miejsce – Kryspin Antol z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach,

III miejsce – Joanna Grober z Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Głownie,

IV miejsce – Benedykt Jaros realizujący program nauczania w edukacji domowej,

V miejsce – Kamil Drozd – Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim,

VI miejsce – Damian Sobieraj z Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach.

Organizatorami kolejnej edycji konkursu są Poseł na Sejm RP Piotr Polak, Poseł na Sejm RP Robert Telus, Poseł na Sejm RP Waldemar Buda, Senator RP Przemysław Błaszczyk; Senator RP Maciej Łuczak, Senator RP Michał Seweryński, Senator RP Rafał Ambrozik.

Poseł Piotr Polak podziękował Staroście Łaskiemu – Pani Teresie Wesołowskiej, która wsparła inicjatywę organizacji konkursu – „ (...) razem, wspólnymi działaniami, pokazujemy młodym ludziom, że warto pogłębiać wiedzę o naszej polskiej historii, a patriotyzm nie jest przebrzmiałym echem, ale postawą wyrażającą miłość do kraju i szacunek do jego tradycji i kultury”.

Szczególne słowa podziękowania zostały skierowane do Pani Dyrektor Małgorzaty Ziarnowskiej oraz do Pani Elżbiety Komorek za zorganizowanie konkursu na etapie regionalnym w murach naszej placówki, nad którą sprawują opiekę, za przyjazną atmosferę, życzliwe przyjęcie i dobre słowa.

- galeria zdjęć - - video 1 -     - video 2 -     - video 3 -     - video 4 - 
XLIII Olimpiada Geograficzna

W dniach 11-12 lutego w Wieluniu odbyły się zawody okręgowe XLIII Olimpiady Geograficznej.
Brało w nich udział 57 uczniów szkół średnich województwa łódzkiego.
Naszą szkołę reprezentowali: Klaudia Kobiera (IIIA) i Paweł Żaboklicki (IIC).

Po części pisemnej, składającej się z 3 podejść, do części ustnej zakwalifikowało się 14 osób - wśród nich Klaudia. 
Pawłowi zabrakło zaledwie kilku punktów - w przyszłym roku na pewno będzie lepiej.

Klaudia otrzymała zaświadczenie wystawione przez Komitet Okręgowy Olimpiady potwierdzające wyróżniający wynik w eliminacjach pisemnych i ustnych.
Gratulujemy!
M.Trybuchowska

 


 

 
Maria Skłodowska-Curie

16-02-2017r. Biblioteka Pedagogiczna w Łasku gościła uczniów z naszego Liceum.
Młodzież z klasy 1 b, 1c i 1d wraz z nauczycielami: Karoliną Witkowską, Magdaleną Uzarczyk i Maciejem Szulcem, wysłuchała prelekcji na temat
życia i działalności naszej rodaczki, a zarazem pierwszego i jedynego naukowca, który otrzymał Nagrodę Nobla w dwóch dziedzinach – fizyki i chemii.
Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się jak wiele wysiłku i determinacji musiała wykazać kobieta na przełomie XIX i XX w., aby móc studiować i robić karierę naukową.


 
SZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
W dniu 15 lutego 2017 r. w naszym Liceum odbył się SZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO zorganizowany przez p. mgr Urszulę Morzyńską-Kalmuk i p. mgr Macieja Szulca. Konkurs, w którym wzięło udział 35 Uczniów polegał na rozwiązaniu testu zawierającego zadania otwarte i zamknięte, obejmujące zagadnienia leksykalno-gramatyczne oraz komunikacyjne poziomu B2/C1, a także kulturoznawcze z zakresu angielskiego obszaru językowego. Test został przygotowany przez p. dr Danutę Olczyk-Willson z CODN w Warszawie i będzie sprawdzany przez filologów angielskich spoza naszej Szkoły.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 23 lutego 2017 r. wraz z wręczeniem dyplomów i nagród. Zapowiadamy już kolejny konkurs dla Uczniów I LO w Łasku dotyczący przygotowania przewodnika po mieście Łask w języku angielskim. Przewodnik w formie wydrukowanej, oprawionej, graficznej broszury z opisami można składać u p. Macieja Szulca do dnia 28 kwietnia 2017 roku. Rozstrzygnięcie tego konkursu nastąpi w maju, podczas wizyty Konsula Honorowego Wielkiej Brytanii - dr Małgorzaty Brzezińskiej.


 

Uczniowie naszego LO na Politechnice - galeria zdjęć

 


 

 
Poszukujemy 15 tegorocznych maturzystów, którzy...

Szanowni Państwo,

Fundacja im. Lesława A. Pagi
w tym roku już po raz dziesiąty rozpoczęła realizację projektu Indeks Start2Star, którego Fundatorem jest Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich. Poszukujemy 15 tegorocznych maturzystów, którzy zostaną laureatami X edycji projektu.

Indeks Start2Star to program stypendialny, którego głównym celem jest zapewnienie środków finansowych na odbycie studiów grupie najzdolniejszych i najbardziej aktywnych maturzystów pochodzących z niezamożnych rodzin. Każdego roku Komisja wybiera 15 osób, które otrzymają stypendium w wysokości 1300 zł brutto miesięcznie wypłacane przez cały regulaminowy okres studiów (zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia). Kwota ta pozawala pokryć nie tylko koszty kształcenia, ale także utrzymania oraz inne wydatki związane z edukacją i rozwojem zainteresowań.

Więcej…
 
stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego
Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego uprzejmie przypomina o naborze wniosków w XI edycji jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego.
Nabór wniosków trwa do 2 marca 2017 roku.
Więcej…
 
Debata o cyberprzemocy w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu

Internet jest wspaniałym osiągnięciem cywilizacyjnym dającym szczególnie młodym osobom nieograniczone możliwości – pozyskiwania wiedzy, nawiązywania nowych kontaktów, porozumiewania się. Świat wirtualny poza wieloma walorami rozrywkowymi, informacyjnymi czy też edukacyjnymi to również źródło zagrożeń.

8 lutego 2017 r. w sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego w Łasku, m.in. z inicjatywy policjantów Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Łasku odbyła się debata społeczna "Dzień Bezpiecznego Internetu - Debata o cyberprzemocy”. Do uczestnictwa zaproszono  uczniów wymienionego Liceum oraz delegacje pozostałych szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu łaskiego. Młodzieży towarzyszyli dyrektorzy, pedagodzy i nauczyciele oraz terapeuci. W debacie wziął udział również Wicestarosta Łaski Marek Krawczyk. Prowadząca debatę, pani Aleksandra Kłos - dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przybliżyła na wstępie tematykę spotkania i przywitała zaproszonych gości. Po przywitaniu gości przez moderatorów debaty głos zabrał podinsp. Robert Krawczyk - I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łasku, zwracając uwagę na powagę tematu debaty oraz konieczność podejmowania działań profilaktycznych w tym zakresie. W zagadnienia cyberprzemocy wprowadziła zebranych sierż. Patrycja Ligner, a mł. asp. Szymon Łubisz zaprezentował dwa filmy, będące podstawą do przeprowadzenia późniejszej dyskusji z młodzieżą. Na pytania dotyczące odpowiedzialności prawnej odpowiadał st. asp. Kamil Laskowski z Zespołu ds. Nieletnich.

- video - skrót - galeria zdjęć -

Więcej…
 
Esperanto - najłatwiejszy język świata

- galeria zdjęć -

Pod takim tytułem 1 i 2 lutego pan Feliks Dębkowski poprowadził w Bibliotece Pedagogicznej w Łasku wykład dla uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego w Łasku
i ich opiekunów pana Macieja Szulca i pani Karoliny Witkowskiej.

Pan Dębkowski już w szkole podstawowej zainteresował się językiem esperanto, przez lata doskonalił swoje umiejętności samodzielnie oraz na kursach. Aby móc uczyć innych tego języka, ukończył kurs zorganizowany przez Bydgoski Związek Esperantystów i tamtejsze Kuratorium Oświaty. W latach 1973 – 1975 prowadził w Łasku kurs języka esperanto, pozyskując wielu nowych sympatyków, zwłaszcza wśród łaskich licealistów. W latach osiemdziesiątych ruch esperancki w Łasku cieszył się tak dużą popularnością, że utworzono w naszym mieście Oddział Polskiego Związku Esperantystów oraz filię Biura Turystyki Esperanckiej „Esperantotour”. Dopiero przemiany ustrojowe po 1989 r. zahamowały rozwój ruchu.

Czwartkowe spotkanie z łaskimi licealistami było nie tylko okazją do przekazania im wiadomości na temat tego już trochę zapomnianego języka, ale również ciekawą lekcją historii.
Młodzież z zainteresowaniem przysłuchiwała się opowieści o realiach życia w PRL-u, gdzie kluby esperanto stanowiły okno na świat i stwarzały możliwość kontaktu z ludźmi z całego świata.
Spotkanie nie było tylko nudnym wykładem, dzięki temu, iż towarzyszyły mu konkursy i nauka i śpiewania piosenek w języku esperanto.

W kolejnym tygodniu - 8 i 9 lutego odbyły się w Bibliotece Pedagogicznej w Łasku kolejne spotkania poświęcone językowi esperanto.
Uczestniczyli w nim hiszpańskojęzyczni uczniowie klasy Ia i IIc oraz IIe naszego liceum pod opieką p. mgr Macieja Szulca. W trakcie każdego spotkania uczniowie poznali nie tylko historię powstania tego języka i zasady jego budowy, ale mogli również zaśpiewać w tym języku, znaną wszystkim piosenkę "Szła dzieweczka do laseczka" oraz przyswoić podstawowe zwroty. Spotkania z panem Feliksem Dębkowskim są dla młodzieży również piękną lekcją historii, gdyż pan Dębkowski wiele opowiada o realiach życia w PRL-u, kiedy to nauka języka esperanto i wyjazdy na kongresy esperantystów były dobrą okazją do poznania innych ludzi. Nawet spoza tzw. "żelaznej kurtyny". Warsztaty były uzupełnione o ciekawą wystawę nt. społeczności języka esperanto.


 


 
SANKTA LUCIA

Dnia 21 grudnia 2016r. uczniowie klasy Ia i Id pod opieką p. Macieja Szulca i p. Urszuli Morzyńskiej-Kalmuk zorganizowali Dzień Św. Łucji.

W tradycji przypadający na 13 grudnia, w naszej szkole wyjątkowo odbył się dziś.

Więcej…
 
Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest 7 lutego, z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r.

To okazja to inicjowania i propagowania działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

W Polsce DBI od 2005 r. organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK).

więcej:

http://www.saferinternet.pl/

film


 


Strona 10 z 30
free pokerfree poker

najnowsza galeria

Co oferuje I LO? - kliknij

Panteon LO

Damian M. - kliknij!

LICZNIK ODWIEDZIN