„Wspólnie dla klimatu”

Nasze pomysły:

KAMERALNIE:

1. Czy zmiany klimatu mają wpływ na przestrzeganie praw człowieka?

2. Zmiany klimatu – fakty czy mity?

W TERENIE:

3. Badanie czystości powietrza wokół szkoły:

Czynności do wykonania w grupie poza zajęciami szkolnymi:

1. Mapa powinna obejmować teren wokół szkoły o powierzchni min. 300m x 300m. Granice powinny wyznaczać ulice, nie musi to być figura foremna.

2. Do skonstruowania mapy możemy wykorzystać plan miejscowości lub narzędzia TIK, np. GIS, Google Maps.

3. Po zapoznaniu się z czynnikami mającymi wpływ na jakość powietrza należy stworzyć legendę do mapy, uwzględniając np. kolorem, jaki wpływ – negatywny czy pozytywny –  ma dany czynnik. Należy pamiętać o skali i innych niezbędnych elementach mapy.

4. Całą grupą powinniśmy dokonać wizji lokalnej. Zaznaczyć na mapie wszystkie zaobserwowane czynniki mogące mieć wpływ na jakość powietrza.

5. Prezentacja mapy wraz z wyjaśnieniami, co ma największy wpływ na jakość powietrza w okolicy szkoły.

6. Opracowanie zebranych materiałów w formie artykułu.