SZKOŁA NA CZASIE – unowocześnienie edukacji w I Liceum Ogólnokształcącym w Łasku – ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT.

ZAPRASZAMY DO OSZACOWANIA ZADANIA:

* Wyposażenie pracowni komputerowej

Wydłużono czas składania ofert.
Termin składania ofert do dnia 8 lipca 2019 do godziny 12.00.

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiany, pytania i wyjaśnienia:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192450


* Usługi edukacyjne dla uczniów

opis przedmiotu

szacunek – oferta

zaproszenie do oszacowania

* Szkolenia dla nauczycieli

Wydłużono termin składania ofert do dnia 19 kwietnia 2019 do godziny 12.00.

opis zamówienia

szacunek – oferta

zaproszenie do złożenia oferty – szkolenia nauczyciele

* Wyposażenie pracowni przedmiotowych

Formularz cenowy prac.m-p

Specyfikacja do wyposażenie pracowni w ramach projektu

szacunek – oferta

zaproszenie do oszacowania prac

Zapraszamy do składania ofert dotyczących szkoleń nauczycieli
oraz usług edukacyjnych dla uczniów. Szczegóły w załącznikach.
Wydłużono termin składania ofert do dnia 12 kwietnia 2019 do godziny 12.00.

Zaproszenie do złożenia oferty – szkolenia nauczyciele

Zapytanie ofertowe – uczniowie

Powtarzamy zapytanie na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni biologicznej. Szczegóły w załącznikach.
Zapraszamy do składania ofert.

Zapraszamy do składania ofert na meble i pomoce dydaktyczne do pracowni matematyczno-przyrodniczych. Szczegóły w załącznikach.

C_Zaproszenie do złożenia oferty – zakup matem przyrodnicz

C_załączniki 1-3 do zapytania ofertowego (wersja edytowalna)

C_Zał nr 4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

C_Zał. nr 5 Wykaz ofert równoważnych

C_Zał. nr 6. istotne postanowienia umowy z Wykonawcą