Spotkanie polsko-węgierskie

23 listopada 2018 roku mieliśmy zaszczyt gościć w naszym Liceum Pana dra Jánosa Tischlera – dyrektora Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie oraz Pana mgra Gáspára Keresztesa kierownika ds. programowych Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie.

Węgierski Instytut Kultury (Magyar Kulturális Intézet) to węgierska placówka kulturalna w Polsce. Jest jednym z najstarszych instytutów kultury w naszym kraju, działającym od 1935 roku. Węgierski Instytut Kultury do dziś posiada szczególny status w polskim życiu kulturalnym i publicznym, o czym świadczą liczne kontakty z najważniejszymi osobistościami polskiego życia kulturalnego i artystycznego. Zadaniem Instytutu jest upowszechnianie węgierskiej kultury, nauki i sztuki, wiedzy o historii Węgier, propagowanie węgierskiego dziedzictwa narodowego na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej, promocja kraju i dbanie o wizerunek narodu węgierskiego, do którego należy też zaliczyć węgierskie mniejszości w krajach sąsiednich. Instytut próbował i próbuje dać jak najpełniejszy obraz węgierskiego dorobku kultury: od tańca, poprzez kulturę wina aż po nauki społeczne. Pielęgnuje bogatą tradycję przyjaźni i wspólnej historii polsko-węgierskiej. Promuje też współpracę w dziedzinie kultury, edukacji, nauki, sportu oraz sztuki między Węgrami a Rzeczpospolitą Polską. Instytut spełniał i pełni rolę łącznika w dziedzinie nauki i edukacji. Prowadzi lekcje w szkołach podstawowych oraz średnich najczęściej w ramach Dni Węgierskich, odczyty na uniwersytetach, a jego pracownicy często występują na konferencjach, uczestniczą w sympozjach w całym kraju. Blisko współpracuje z najważniejszymi ośrodkami naukowymi. Szczególny nacisk kładzie na koordynację badań archiwalnych, opracowanie nieznanych dokumentów i wnoszenie ich do historiografii polsko-węgierskiej. Instytut organizuje liczne przedsięwzięcia – wystawy, konferencje, odczyty, kursy języka węgierskiego. Placówka prowadzi również bibliotekę z czytelnią.

Więcej o Instytucie: http://www.varso.balassiintezet.hu/pl/
Strona na Facebooku: Węgierski Instytut Kultury – Varsói Magyar Kulturális Intézet

W dzisiejszym spotkaniu z Przedstawicielami Instytutu udział wzięli Uczniowie klasy III „c” o profilu medyczno-pożarniczym (wych. Pani mgr Anna Gruszczyńska), klasy II „a” o profilu humanistyczno-prawnym (wych. Pani mgr Ewa Ignaczewska), Pani wicedyrektor mgr inż. Elżbieta Komorek. Organizatorem spotkania był Pan mgr Maciej Szulc – prowadzący stronę Węgierskie podstawy podstaw , współtworzący Magyazyn.

Uczniowie chętnie zadawali pytania np. na temat regionalnych specjalności gastronomicznych; ciekawych miejsc, atrakcji na Węgrzech; możliwości studiowania w tym kraju oraz relacji polsko-węgierskich i uzyskali wyczerpujące odpowiedzi udzielone przez naszych Szanownych Gości.

Ponadto Pan dr János Tischler oraz Pan Gáspár Keresztes kolejny raz podarowali naszej Szkole bardzo dużą ilość pomocy dydaktycznych – tym razem: gier polsko-węgierskich „ZnajZnak – Felismered?” oraz książek ” Węgierska rewolucja 1956. Pamiętnik dwunastolatka” /aut. Gyula Csics, przekład Anna Butrym, Alexandra Bata-Bocian (współtłumaczenie – Kalendarium historyczne. Węgry 1944–1963), redakcja merytoryczna dr János Tischler/ – za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni.

Gry oraz książki są do dyspozycji całej Społeczności szkolnej (możliwość wypożyczania: biblioteka szkolna oraz sala nr 5).

Po spotkaniu nasi Goście zwiedzili Szkołę oraz przeprowadzono rozmowę dotyczącą dalszej współpracy polsko-węgierskiej i nawiązania w przyszłości wymiany międzyszkolnej.

Dzięki interdyscyplinarnemu i wielokulturowemu aspektowi współpracy Uczniowie zostają dobrze przygotowani do działania we współczesnym świecie, w którym otwartość wobec innych kultur jest warunkiem sprawnego funkcjonowania.

Bardzo dziękujemy Gościom i Uczestnikom za udział w dzisiejszym wydarzeniu.

Fotorelacja: Adrian Cisowski, Iwona Niedzielska Dziękujemy!

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.