Pytania do astronauty jakie zadali uczniowie:

1. Alicja (15, B): What was the most interesting occurrence that you came across during your space trip and at the space station? OVER
Jakie było najbardziej interesujące zdarzenie, jakie spotkało cię podczas podróży w kosmosie na stacji kosmicznej?
2. Piotr (17, Z): What are scientific experiments carried out on the space station at present? OVER
Jakie eksperymenty naukowe przeprowadza się obecnie na stacji kosmicznej?
3. Joanna (18, L): Can you describe how did the aurora looked like from the ISS and what did you feel when you saw it the first time? OVER
Czy możesz opisać jak wygląda zorza z ISS i co czułeś, gdy zobaczyłeś ją po raz pierwszy?
4. Bartosz (15, B): Does being in space contribute to a faster aging of cells? OVER
Czy przebywanie w kosmosie przyczynia się do szybszego starzenia się komórek?
5. Magdalena (14, Z): What do astronauts feel while approaching earth during the return? OVER
Co czują astronauci, gdy zbliżają się do Ziemi podczas powrotu?
6. Mateusz (18, L): What do you think about the importance of a HAM radio school contacts? OVER
Co myślisz o znaczeniu szkolnych kontaktów radiowych?
7. Patrycja (15, B): How do astronauts weld metals while repairing broken ISS station? OVER
Jak astronauci spawają metal podczas naprawiania szkód na ISS?
8. Jakub (16, Z): How do you keep in touch with your family? OVER
Jak komunikujesz się ze swoją rodziną?
9. Agnieszka (17, L): What do you do on the International Space Station if one of you gets ill and, for example, needs to have an immediate surgical removal of an appendix? OVER
Co robicie, gdy na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej jeden z was zachoruje i, na przykład, potrzebuje natychmiastowego usunięcia wyrostka?
10. Błażej (15, B): How often do you have to correct the ISS orbit to avoid space trash? OVER
Jak często musicie poprawić orbitę ISS aby ominąć kosmiczne śmieci?
11. Nikola (16, Z): Which skills are the most important to become an astronaut? OVER
Jakie umiejętności są najważniejsze, aby zostać astronautą?
12. Remigiusz (17, L): Is it hard to get used to weightlessness? OVER
Czy trudno jest przyzwyczaić się do stanu nieważkości?
13. Łukasz (14, B): What is your biggest dislike being in space? OVER
Czego najbardziej nie lubisz w przebywaniu w kosmosie?
14. Bartłomiej (15, Z): How well does your training help you to cope with the mental and physical changes that occur on travel to and from space? OVER
Jak bardzo trenowanie pomaga ci radzić sobie z psychicznymi i fizycznymi zmianami które zachodzą podczas podróży w kosmos oraz z powrotem?
15. Dominik (17, L): What is the maximum duration that your mission in space can be? OVER
Jak długo może maksymalnie trwać twoja misja w kosmosie?

Literki przy nazwisku:
B – uczeń ze Szkoły Podstawowej w Buczku
Z – uczeń z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zelowie
L – uczeń z I Liceum Ogólnokształcącego w Łasku

Ten wpis został opublikowany w kategorii ARISS Buczek_Zelów_Łask. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.