Pedagog

 

Przyjdź do pedagoga szkolnego, gdy:

– Chciałbyś z kimś porozmawiać
– Masz problemy i nie potrafisz sobie z nimi poradzić
– Masz trudności w uczeniu się, z utrzymaniem koncentracji
– Znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
– Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić
– Chciałbyś pomagać innym

ZWRÓĆ SIĘ DO PEDAGOGA W KAŻDEJ SYTUACJI,
JEŚLI TYLKO POTRZEBUJESZ WSPARCIA. 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Poniedziałek – 8.30 – 14.30 – p. Elżbieta Komorek – pedagog
Wtorek – 8.00 – 12.00 – p. Katarzyna Andrzejewska – psycholog
Wtorek – 11.30 – 14.30 – p. Elżbieta Komorek – pedagog
środa 8.00 – 13.00 – p. Iwona Słobodzian – pedagog
Czwartek – 8.00 – 13.00 – p. Iwona Słobodzian – pedagog

 

 

starsze informacje –> kliknij