Notka informacyjna RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
       Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),
I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łasku pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w ILO w Łasku,  jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.
 1. Administratorem danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łasku ul. A. Mickiewicza 1, 98-100 Łask, e-mail: lo_lask@poczta.onet.pl  
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Sebastian Łabowski, adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu
 3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
 8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku przetwarzania odbywającego się na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody
 11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Notka informacyjna RODO została wyłączona

Szkolny Konkurs Chemiczny

W dniu 16 maja, już po raz drugi, w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Chemiczny, poświęcony tematyce chemicznej, biotechnologicznej i ochronie środowiska.

Laureaci konkursu:

I miejsce – Adrianna Jaworska oraz Krzysztof Rakoca
II miejsce – Bartosz Kowalski
III miejsce – Krystian Mrówka

Wszyscy uczniowie spisali się wspaniale, gratulacje!!!

Info: Karolina Witkowska

Zaszufladkowano do kategorii Inne, Naukowe | Możliwość komentowania Szkolny Konkurs Chemiczny została wyłączona

wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego Alchemik

Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego Alchemik przesyła wyniki dla I Liceum Ogólnokształcącego w Łasku:

I miejsce – Iwona Niedzielska

II miejsce – Filip Kępa oraz Dawid Sobala

III miejsce – Luiza Motyl oraz Adam Granczka

Serdecznie dziękuję za udział w tegorocznej edycji konkursu. Mam głębokie przekonanie, że bez względu na uzyskane wyniki został osiągnięty podstawowy cel, tj. rozwijanie zamiłowania do nauk ścisłych.

Karolina Witkowska

Zaszufladkowano do kategorii Inne, Naukowe | Możliwość komentowania wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego Alchemik została wyłączona

Szkolny Mistrz Języka Angielskiego

Szkolnym Mistrzem Języka Angielskiego
została uczennica klasy 1c
Justyna Jakubczak. 
Drugie miejsce zajął Jakub Szkudlarek kl.1b, na trzecim miejscu uplasował się Marcin Mazur kl.2b.

CONGRATULATIONS!

Dyplomy oraz nagrody dla „naszych najlepszych anglistów” zostaną wręczone w środę 31 maja.

Zaszufladkowano do kategorii angielski, Inne, Naukowe | Możliwość komentowania Szkolny Mistrz Języka Angielskiego została wyłączona

Podsumowanie akcji zbierania nakrętek

W kończącym się roku szkolnym 2017/2018 po raz kolejny zbieraliśmy plastikowe nakrętki, aby pomóc potrzebującym. W tym roku  zbiórka miała na celu pomoc
w rehabilitacji Dagmary i Emilki, podopiecznych fundacji „Nasze Dzieci”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję. 
Zebrane nakrętki przekazane zostały babci jednej z dziewczynek.
Zbiórka  zorganizowana została  przez bibliotekę szkolną.

 

Zaszufladkowano do kategorii Biblioteka, Ogłoszenia | Możliwość komentowania Podsumowanie akcji zbierania nakrętek została wyłączona