Lektorat języka łacińskiego w uczelniach wyższych

Na jakich kierunkach studiów odbywają się zajęcia „lektoraty” z języka łacińskiego? To pytanie pada często. W linkach podajemy aktualne siatki godzin lub plany zajęć z losowo wybranych Uczelni.
 

➡️informacja naukowa
 
A ponadto:
 
1. Łacina pomaga w nauce innych języków obcych (nowożytnych) i lepszym zrozumieniu języka ojczystego.
2. Łacina zapoznaje uczniów z kulturą europejską i jej korzeniami (literatura, historia, filozofia, cywilizacja).
3. Łacina i kultura antyczna wprowadzają w język używany w wielu gałęziach nauki.
4. Łacina, nazywana „matematyką języków”, uczy logicznego myślenia.
5. Nauka łaciny może stanowić model rozwijania pasji naukowej młodych ludzi, której podstawowym wyznacznikiem jest bezinteresowność poznawcza.
6. Znajomość łaciny świadczy o bardzo dobrym warsztacie humanistycznym.
7. Język łaciński i grecki to najważniejsze przedmioty na kierunku filologia klasyczna.
 
Lista szkół średnich, w których nauczany jest j. łaciński: http://www.ptf.edu.pl/szkola-przyjazna-lacinie/
Ten wpis został opublikowany w kategorii łaciński. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.