Harmonogram rekrutacji

INFO dla ósmoklasistów!!
1. Logowanie kandydatów na stronie www.lodzkie.edu.pl oraz składanie wniosków o przyjęcie do Liceum:od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. (do 15.00)
2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do Liceum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej:od 26 czerwca 2020r. do 10 lipca 2020r. do 15.00.
3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do Liceum o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość zmiany szkoły pierwszego wyboru:od 31 lipca 2020 r. do 04 sierpnia 2020 r.
4. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:12 sierpnia 2020 r.
5. Dostarczenie przez kandydatów oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, jeżeli nie zostały one złożone wcześniej: od 13 sierpnia godz. 12.00 do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00.
6. Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych: 19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Dla Kandydata, Ogłoszenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.