e-dziennik – info

e-dziennik będzie dostępny wkrótce! 🙂

  • przypominamy o konieczności dostarczenia wychowawcy adresu e-mail rodzica/opiekuna.